THERESIENSTADT (Terecin) 1999

- Judiskt minnesmärke
- "Rakstugan" - En nazistisk kuliss
- Ingången till Gavrilo Princips cell