THAILAND maj 1992

- Rakt i gapet!
- Hur m'nga stupor ser du?
- Ett träd utanför ett av de kungl. slotten i Bangkok
- Ett av de kungl. slotten i Bangkok