RIGA 1995

- Brivibas Bulvars
- Svenskporten
- Karl XI:s inskription. På en skola. Peter den store ville senare sätta en större skylt ovanför - den typen! Texten på den svenska skylten är: "Lyceum Regium Caroli XI Pietate Fundatum anno 1675"