Iran sommaren 1997

- Shahens krona
- Cyrus' (Korosh's) grav vid Pasargadae
- Från byn vid Alamut