Berlin

- Ljuset från väster
- Ned med muren!
- Knacka på!
- Riksdagshuset i kvällssol