Lennart Erikssons anor

Johannes Kerfstedt

Persondiagram

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Sara Fredrika Charlotta Nordien 1843-10-15 Albertina "Berta" Kerfstedt

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1841-01-17 Häggdånger, Västernorrland
Död 1921-04-03 Uppsala, Uppsala

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Sara Fredrika Charlotta Nordien Partner eller fru Bodum 1843-10-15 Uppsala, Uppsala
Barn
Albertina "Berta" Kerfstedt Dotter Hudiksvall, Gävleborg 1869-07-02 Stockholm, Stockholm 1965-10-14

Anteckningar

Band 21 (1975-1977), sida 68 (SBL)

Kerfstedt (Kierfstedt; Kervstedt), släkt, härstammande från mönsterskrivaren Ingemar Jönsson (1545—1624) i Kärvsta, Stöde, Vnl. Hans sonsons sonson nämndemannen Ingemar Jönsson (1694—1773) i Kärvsta var far till kronolänsmannen i Stöde Ingemar Kierfstedt (1735—1810). En dotter till denne var i äktenskap med skattebonden Ingemar Jonsson (1768—1840) i Källsta, Stöde, mor till kontraktsprosten Jonas K (1810—87) i Rödön, Jämtl. Denne var i äktenskap med en dotter till väckelsepredikanten komminister Pehr Brandell (bd 5) far till skolföreståndaren teol hedersdr Johannes K (se nedan), rektorn för k institutet o förskolan för blinda å Tomteboda fil dr Petrus K (1842—1906) o apotekaren Ingemar K (1845—1910) i Sthlm, som var rdgm i FK 1889—97. Petrus K var g m roman- o barnboksförfattarinnan Hilda Augusta Amanda K, f Hallström (1835—1920), dtr till borgmästaren Sven August Hallström (bd 18, s 61) i äktenskap med en syster till Richard Dybeck (bd 11) o i tidigare gifte mor till litteraturkritikern Hellen Lindgren. Amanda K var 1888—91 Sophie Adlersparres efterträdare som utgivare av Fredrika-Bremer-förbundets tidskrift Dagny. Brev till henne finns i KB o i Hfors UB (Nyberg) samt i privat ägo (Ek 1950). Johannes K var far till målarinnan Albertina (Berta) Wilhelmson (1869—1965), g m konstnären prof Carl Wilhelmson. Ättlingar på manssidan till en av Ingemar Kierfstedts bröder upptog under 1800-talets senare hälft namnet K, o en medlem av denna släkt äger fortfarande fädernegården i Kärvsta men stavar namnet Kervstedt (Hellbom).