Lennart Erikssons anor

Karl Larsson

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Lars Svensson 1435 Margareta Johansdotter 1440

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Margareta Hansdotter 1460-06-30 Mogens Karlsson Blix

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1460 Klocksåsen cirka
Död 1538 Klocksåsen

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Margareta Hansdotter Partner eller fru 1460-06-30 1520-01-01
Barn
Mogens Karlsson Blix Son Klocksåsen, Näs 1502 Undersåker 1570
Föräldrar
Lars Svensson Far Hovdsjö, Nyhem 1435 Kloxåsen, Näs, Jämtland 1516
Margareta Johansdotter Mor Kloxåsen, Näs, Jämtland 1440 Kloxåsen, Näs, Jämtland 1510
Barnbarn
Peder Månsson Blix Barnbarn Undersåker 1542-05-14 Styrnäs 1632
Barnbarns barn
Joen Persson Blix Barnbarns barn Styrnäs 1595-04-24
Mårten Persson Blixencron Barnbarns barn Styrnäs 1596-08-20 Stockholm 1667-04-28
Barnbarns barnbarn
Barbro Blix Barnbarns barnbarn Styrnäs 1630
Barnbarns barnbarns barn
Martin Djupaedius Barnbarns barnbarns barn Grundsunda, Västernorrland 1660 Härnösand 1701
Barnbarns barnbarns barnbarn
Margareta Djupaedia Barnbarns barnbarns barnbarn Härnösand 1698-05-08 Arnäs 1774-01-02
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Gertrud Kenzelia Barnbarns barnbarns barnbarns barn Härnösand 1727-08-24 Näsland, Säbrå, Västernorrland 1792-03-13
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Fredrika Biberg Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) 1765-07-29 Selånger 1834-10-12
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Sara Karolina Rodling Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Säbrå 1809-01-09 Revsund 1857-01-05
Far-/morföräldrar
Okänd 23 Farmor/mormor
Johan Sigurdsson Farfar/morfar Klocksåsen 1420 Klocksåsen 1470
Gammelfar-/morföräldrar
Okänd 21 Gammelfar-/mormor
Sigurd Jonsson Gammelfar-/morfar Alsen 1380 Klocksåsen 1477
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Okänd 20 Gammel-gammelfar-/mormor
Joen Pedersson Skanke Gammel-gammelfar-/morfar 1344 1411
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Kristina Halvardsdotter Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Östnår, Hackås 1325 Mjälle, Frösön 1350
Peder Nilsson Skanke Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Mjälle, Frösön 1330 Hov, Hackås, Jämtland, Sverige 1420
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Nils Hallstensson Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Norge 1300 Frösön 1350
Halvard Ogmundsson Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1303 1347
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Hallsten Torleifsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Isle of Man 1272 1345
Sigrid Håkonsdotter Bolt Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Ringerike, Norge 1281 Egge, Trondheim 1363
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Magnhild Olofsdotter Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Isle of Man 1228 Trondheim, Norge 1300
Torleif Haraldsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1228 1290
Håkon Ogmundsson Bolt Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Viken, Ringerike, Norge 1260 Viken, Ringerike, Norge 1346
Gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Karl (Carolus) Pedersson (Petri) Gammel-gammel-gammel-farbror eller morbror 1360 1430
Avlägsna kusiner
Måns Olofsson Blix Femmänning (pyssling) Rödön 1500 Oviken 1564
Peder Örjansson Femmänning (pyssling) Hackås, Jämtland 1510 Hackås, Jämtland 1554
Andra anhöriga
Örjan Karlsson Skancke Gammelfar-/morförälders kusin 1403 1477
Jöns Karlsson Skanke Gammelfar-/morförälders kusin Hackås 1407 Marieby 1489
Karl Örjansson Far-/morförälders tremänning 1440 1488
Ingrid Jönsdotter Skanke Far-/morförälders tremänning Marieby 1455 Hackås 1535
Örjan Karlsson Förälders fyrmänning 1470 1530
Olof Jönsson Blix Förälders fyrmänning Bjärme, Hackås 1475 Rödön 1540
Erik Mogensen Månsson Blix Fyrmännings son Rödön 1540 Oviken 1611
Jens Pedersson Fyrmännings son Hackås, Jämtland 1540 Hackås, Jämtland 1583