Lennart Erikssons anor

Okänd 23

Persondiagram

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Johan Sigurdsson 1420 Margareta Johansdotter

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Johan Sigurdsson Partner eller man Klocksåsen 1420 Klocksåsen 1470
Barn
Margareta Johansdotter Dotter Kloxåsen, Näs, Jämtland 1440 Kloxåsen, Näs, Jämtland 1510
Barnbarn
Karl Larsson Barnbarn Klocksåsen 1460 Klocksåsen 1538
Barnbarns barn
Mogens Karlsson Blix Barnbarns barn Klocksåsen, Näs 1502 Undersåker 1570
Barnbarns barnbarn
Peder Månsson Blix Barnbarns barnbarn Undersåker 1542-05-14 Styrnäs 1632
Barnbarns barnbarns barn
Joen Persson Blix Barnbarns barnbarns barn Styrnäs 1595-04-24
Mårten Persson Blixencron Barnbarns barnbarns barn Styrnäs 1596-08-20 Stockholm 1667-04-28
Barnbarns barnbarns barnbarn
Barbro Blix Barnbarns barnbarns barnbarn Styrnäs 1630
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Martin Djupaedius Barnbarns barnbarns barnbarns barn Grundsunda, Västernorrland 1660 Härnösand 1701
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Margareta Djupaedia Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) Härnösand 1698-05-08 Arnäs 1774-01-02
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Gertrud Kenzelia Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Härnösand 1727-08-24 Näsland, Säbrå, Västernorrland 1792-03-13