Lennart Erikssons anor

Johan Sigurdsson

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Sigurd Jonsson 1380 Okänd 21

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Okänd 23 Margareta Johansdotter

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1420 Klocksåsen
Död 1470 Klocksåsen

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Okänd 23 Partner eller fru
Barn
Margareta Johansdotter Dotter Kloxåsen, Näs, Jämtland 1440 Kloxåsen, Näs, Jämtland 1510
Föräldrar
Okänd 21 Mor
Sigurd Jonsson Far Alsen 1380 Klocksåsen 1477
Barnbarn
Karl Larsson Barnbarn Klocksåsen 1460 Klocksåsen 1538
Barnbarns barn
Mogens Karlsson Blix Barnbarns barn Klocksåsen, Näs 1502 Undersåker 1570
Barnbarns barnbarn
Peder Månsson Blix Barnbarns barnbarn Undersåker 1542-05-14 Styrnäs 1632
Barnbarns barnbarns barn
Joen Persson Blix Barnbarns barnbarns barn Styrnäs 1595-04-24
Mårten Persson Blixencron Barnbarns barnbarns barn Styrnäs 1596-08-20 Stockholm 1667-04-28
Barnbarns barnbarns barnbarn
Barbro Blix Barnbarns barnbarns barnbarn Styrnäs 1630
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Martin Djupaedius Barnbarns barnbarns barnbarns barn Grundsunda, Västernorrland 1660 Härnösand 1701
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Margareta Djupaedia Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) Härnösand 1698-05-08 Arnäs 1774-01-02
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Gertrud Kenzelia Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Härnösand 1727-08-24 Näsland, Säbrå, Västernorrland 1792-03-13
Far-/morföräldrar
Okänd 20 Farmor/mormor
Joen Pedersson Skanke Farfar/morfar 1344 1411
Gammelfar-/morföräldrar
Kristina Halvardsdotter Gammelfar-/mormor Östnår, Hackås 1325 Mjälle, Frösön 1350
Peder Nilsson Skanke Gammelfar-/morfar Mjälle, Frösön 1330 Hov, Hackås, Jämtland, Sverige 1420
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Nils Hallstensson Gammel-gammelfar-/morfar Norge 1300 Frösön 1350
Halvard Ogmundsson Gammel-gammelfar-/morfar 1303 1347
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Hallsten Torleifsson Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Isle of Man 1272 1345
Sigrid Håkonsdotter Bolt Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Ringerike, Norge 1281 Egge, Trondheim 1363
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Magnhild Olofsdotter Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Isle of Man 1228 Trondheim, Norge 1300
Torleif Haraldsson Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1228 1290
Håkon Ogmundsson Bolt Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Viken, Ringerike, Norge 1260 Viken, Ringerike, Norge 1346
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Olof II "Den Svarte" Gudrödsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Isle of Man 1174 1237-05-21
Christina af Ross Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Lövberg, Åsele 1200 Isle of Man 1230
Harald II Gudrödsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1210 1287
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Gudröd IV Olofsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Isle of Man 1127 1187-11-10
Finola Mac Lochlainn Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Ulster, Irland, Irland 1150 Isle of Man 1180
NN of Galloway Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Galloway, Skottland 1180
Gudröd "Don" Reginaldsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1186 1237
Gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Karl (Carolus) Pedersson (Petri) Gammel-farbror eller -morbror 1360 1430
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -fastrar, -morbröder och -mostrar
Reginald III Gudrödsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror 1165 1229
Avlägsna kusiner
Karl Örjansson Tremänning (syssling) 1440 1488
Ingrid Jönsdotter Skanke Tremänning (syssling) Marieby 1455 Hackås 1535
Andra anhöriga
Gudröd "Don" Reginaldsson Gammelgammelgammelgammelfar-/morförälders kusin 1186 1237
Harald II Gudrödsson Gammelgammelgammelfar-/morförälders tremänning 1210 1287
Torleif Haraldsson Gammelgammelfar-/morförälders fyrmänning 1228 1290
Hallsten Torleifsson Gammelfar-/morförälders femmänning Isle of Man 1272 1345
Nils Hallstensson Far-/morförälders sexmänning Norge 1300 Frösön 1350
Örjan Karlsson Skancke Förälders kusin 1403 1477
Jöns Karlsson Skanke Förälders kusin Hackås 1407 Marieby 1489
Örjan Karlsson Tremännings son 1470 1530
Olof Jönsson Blix Tremännings son Bjärme, Hackås 1475 Rödön 1540
Måns Olofsson Blix Tremännings barnbarn Rödön 1500 Oviken 1564
Peder Örjansson Tremännings barnbarn Hackås, Jämtland 1510 Hackås, Jämtland 1554
Erik Mogensen Månsson Blix Tremännings barnbarns barn Rödön 1540 Oviken 1611
Jens Pedersson Tremännings barnbarns barn Hackås, Jämtland 1540 Hackås, Jämtland 1583

Anteckningar

Joan Sigurdsson blir 1456 den ene av ägarna till Kloxåsen. På gården utställer han 10 augusti 1465 ett gåvobrev till sin dotter Margrete Joansdotter och hennes man Laurens Sveinsson i vilket han ger henne halvparten av all sin egendom i jordagods och pengar förutom de 30 mark, hon tidigare fått i hemgift. (Källa: Sven Schylberg 2003-07-16, i sin forskning om Hovdsjö-Kloxåsen-Blixsläkten).
Dotter till bonden Joan Sigurdsson i Kloxåsen, Näs, omnämnd 1447 - 1465. Levde 1510, hon erkände då att hon fått 3 mark och ett kvarnställe i Viken i Näs samt en så kallad notvall av sina systersöner Sten och Sigurd Olafsen i "sone" efter sin bror Vigar. Fick 30 jämtska mark av sin far vid giftermålet. (Källa: Jämten 1954)