Lennart Erikssons anor

Okänd 21

Persondiagram

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Sigurd Jonsson 1380 Johan Sigurdsson

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Sigurd Jonsson Partner eller man Alsen 1380 Klocksåsen 1477
Barn
Johan Sigurdsson Son Klocksåsen 1420 Klocksåsen 1470
Barnbarn
Margareta Johansdotter Barnbarn Kloxåsen, Näs, Jämtland 1440 Kloxåsen, Näs, Jämtland 1510
Barnbarns barn
Karl Larsson Barnbarns barn Klocksåsen 1460 Klocksåsen 1538
Barnbarns barnbarn
Mogens Karlsson Blix Barnbarns barnbarn Klocksåsen, Näs 1502 Undersåker 1570
Barnbarns barnbarns barn
Peder Månsson Blix Barnbarns barnbarns barn Undersåker 1542-05-14 Styrnäs 1632
Barnbarns barnbarns barnbarn
Joen Persson Blix Barnbarns barnbarns barnbarn Styrnäs 1595-04-24
Mårten Persson Blixencron Barnbarns barnbarns barnbarn Styrnäs 1596-08-20 Stockholm 1667-04-28
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Barbro Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barn Styrnäs 1630
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Martin Djupaedius Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Grundsunda, Västernorrland 1660 Härnösand 1701
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Margareta Djupaedia Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Härnösand 1698-05-08 Arnäs 1774-01-02

Anteckningar

Laurens Sveinsson i Kloxåsen var gift med Margrete Joansdotter omnämnd 1469 och dotter till Joan Sigurdsson i Kloxåsen, omnämnd 1447 och 1465. Fadern är Sigurd Joansson i gården Kloxåsen, som han köpte 1428. Sigurd är död 1447. Sigurd Joansson anses vara stamfader för Blixsläkten i Jämtland. Den första uppgiften vi möter om Kloxåsen under medeltiden återfinns i ett brev daterat Sunde 21 november 1428 (DN lll 697). I detta kungörs, att Tivad Olavsson med sin mors samtycke har sålt sin moders gård Kloxåsen i Näs socken till Sigurd Jonsson för 36 jamtska mark (Bull s.84) och en mark i skeytingafé; skötselavgift. (Källa: Sven Schylberg 2003-07-16 (genom Björn Espell) i sin forskning om Hovdsjö-Kloxåsen-Blixsläkten).

Köpte byn Klocksåsen, Näs, år 1428 för 36 jämtska mark av Tivat Olafsson, vars fader hette Olaf Simonsson, (Källa: Jämtlands läns Släktforskarförening, JLS-nytt 93/52) Genom: Björn Espell.

Herr Elyan (Ylian), kyrkoherde i Sunne 1428-1443, prost i Jämtland och kyrkoherde i Sunne, bekräftade den 21 november 1428 att Tivad Olofsson med sin moder Helgas samtycke sålt mödernegården Kluksås i Näs socken till Sigurd Jonsson för 36 jämtska mark. (Källa: Härnösands stifts herdaminne sid 34, Leonard Bygdén, genom Björn Espell)