Lennart Erikssons anor

Sigurd Jonsson

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Joen Pedersson Skanke 1344 Okänd 20

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Okänd 21 Johan Sigurdsson

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1380 Alsen cirka
Död 1477 Klocksåsen cirka

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Okänd 21 Partner eller fru
Barn
Johan Sigurdsson Son Klocksåsen 1420 Klocksåsen 1470
Föräldrar
Okänd 20 Mor
Joen Pedersson Skanke Far 1344 1411
Barnbarn
Margareta Johansdotter Barnbarn Kloxåsen, Näs, Jämtland 1440 Kloxåsen, Näs, Jämtland 1510
Barnbarns barn
Karl Larsson Barnbarns barn Klocksåsen 1460 Klocksåsen 1538
Barnbarns barnbarn
Mogens Karlsson Blix Barnbarns barnbarn Klocksåsen, Näs 1502 Undersåker 1570
Barnbarns barnbarns barn
Peder Månsson Blix Barnbarns barnbarns barn Undersåker 1542-05-14 Styrnäs 1632
Barnbarns barnbarns barnbarn
Joen Persson Blix Barnbarns barnbarns barnbarn Styrnäs 1595-04-24
Mårten Persson Blixencron Barnbarns barnbarns barnbarn Styrnäs 1596-08-20 Stockholm 1667-04-28
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Barbro Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barn Styrnäs 1630
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Martin Djupaedius Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Grundsunda, Västernorrland 1660 Härnösand 1701
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Margareta Djupaedia Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Härnösand 1698-05-08 Arnäs 1774-01-02
Far-/morföräldrar
Kristina Halvardsdotter Farmor/mormor Östnår, Hackås 1325 Mjälle, Frösön 1350
Peder Nilsson Skanke Farfar/morfar Mjälle, Frösön 1330 Hov, Hackås, Jämtland, Sverige 1420
Gammelfar-/morföräldrar
Nils Hallstensson Gammelfar-/morfar Norge 1300 Frösön 1350
Halvard Ogmundsson Gammelfar-/morfar 1303 1347
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Hallsten Torleifsson Gammel-gammelfar-/morfar Isle of Man 1272 1345
Sigrid Håkonsdotter Bolt Gammel-gammelfar-/mormor Ringerike, Norge 1281 Egge, Trondheim 1363
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Magnhild Olofsdotter Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Isle of Man 1228 Trondheim, Norge 1300
Torleif Haraldsson Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1228 1290
Håkon Ogmundsson Bolt Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Viken, Ringerike, Norge 1260 Viken, Ringerike, Norge 1346
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Olof II "Den Svarte" Gudrödsson Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Isle of Man 1174 1237-05-21
Christina af Ross Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Lövberg, Åsele 1200 Isle of Man 1230
Harald II Gudrödsson Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1210 1287
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Gudröd IV Olofsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Isle of Man 1127 1187-11-10
Finola Mac Lochlainn Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Ulster, Irland, Irland 1150 Isle of Man 1180
NN of Galloway Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Galloway, Skottland 1180
Gudröd "Don" Reginaldsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1186 1237
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Olof I Gudrödsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Isle of Man 1080 1153-06-29
Afreca of Galloway Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Galloway 1099 Isle of Man 1130
nn of Kintyre Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1160
Reginald III Gudrödsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1165 1229
Farbröder, morbröder, fastrar och mostrar
Karl (Carolus) Pedersson (Petri) Farbror eller morbror 1360 1430
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Reginald III Gudrödsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror 1165 1229
Kusiner
Örjan Karlsson Skancke Kusin 1403 1477
Jöns Karlsson Skanke Kusin Hackås 1407 Marieby 1489
Andra anhöriga
Gudröd "Don" Reginaldsson Gammelfar-/morförälders sexmänning 1186 1237
Harald II Gudrödsson Gammelgammelfar-/morförälders tremänning 1210 1287
Torleif Haraldsson Gammelfar-/morförälders fyrmänning 1228 1290
Hallsten Torleifsson Far-/morförälders femmänning Isle of Man 1272 1345
Nils Hallstensson Förälders sexmänning Norge 1300 Frösön 1350
Kusins barn
Karl Örjansson Kusins son 1440 1488
Ingrid Jönsdotter Skanke Kusins dotter Marieby 1455 Hackås 1535
Kusins barnbarn
Örjan Karlsson Kusins barnbarn 1470 1530
Olof Jönsson Blix Kusins barnbarn Bjärme, Hackås 1475 Rödön 1540
Kusins barnbarns barn
Måns Olofsson Blix Kusins barnbarns barn Rödön 1500 Oviken 1564
Peder Örjansson Kusins barnbarns barn Hackås, Jämtland 1510 Hackås, Jämtland 1554
Kusins barnbarns barnbarn
Erik Mogensen Månsson Blix Kusins barnbarnsbarnbarn (son) Rödön 1540 Oviken 1611
Jens Pedersson Kusins barnbarnsbarnbarn (son) Hackås, Jämtland 1540 Hackås, Jämtland 1583

Anteckningar

Laurens Sveinsson i Kloxåsen var gift med Margrete Joansdotter omnämnd 1469 och dotter till Joan Sigurdsson i Kloxåsen, omnämnd 1447 och 1465. Fadern är Sigurd Joansson i gården Kloxåsen, som han köpte 1428. Sigurd är död 1447. Sigurd Joansson anses vara stamfader för Blixsläkten i Jämtland. Den första uppgiften vi möter om Kloxåsen under medeltiden återfinns i ett brev daterat Sunde 21 november 1428 (DN lll 697). I detta kungörs, att Tivad Olavsson med sin mors samtycke har sålt sin moders gård Kloxåsen i Näs socken till Sigurd Jonsson för 36 jamtska mark (Bull s.84) och en mark i skeytingafé; skötselavgift. (Källa: Sven Schylberg 2003-07-16 (genom Björn Espell) i sin forskning om Hovdsjö-Kloxåsen-Blixsläkten).

Köpte byn Klocksåsen, Näs, år 1428 för 36 jämtska mark av Tivat Olafsson, vars fader hette Olaf Simonsson, (Källa: Jämtlands läns Släktforskarförening, JLS-nytt 93/52) Genom: Björn Espell.

Herr Elyan (Ylian), kyrkoherde i Sunne 1428-1443, prost i Jämtland och kyrkoherde i Sunne, bekräftade den 21 november 1428 att Tivad Olofsson med sin moder Helgas samtycke sålt mödernegården Kluksås i Näs socken till Sigurd Jonsson för 36 jämtska mark. (Källa: Härnösands stifts herdaminne sid 34, Leonard Bygdén, genom Björn Espell)