Lennart Erikssons anor

Thomas Percy

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Henry Algernon Percy 1478 Catherine Spencer

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Eleanor Harbottle Henry Percy

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Död 1537

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Eleanor Harbottle Partner eller fru 1567
Barn
Henry Percy Son 1532 1585
Föräldrar
Catherine Spencer Mor 1542
Henry Algernon Percy Far 1478 1527
Barnbarn
Henry Percy Barnbarn 1564 1632
Barnbarns barn
Dorothy Percy Barnbarns barn 1598 1650
Barnbarns barnbarn
Dorothy Sydney Barnbarns barnbarn 1684
Barnbarns barnbarns barn
Robert Spencer Barnbarns barnbarns barn 1640 1702
Barnbarns barnbarns barnbarn
Charles Spencer Barnbarns barnbarns barnbarn 1706 1758
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
George Spencer Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1739 1817
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
George Spencer Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1766 1840
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
George Spencer-Churchill Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1793 1857
Far-/morföräldrar
Maud Herbert Farmor/mormor
Henry Percy Farfar/morfar 1449 1489
Gammelfar-/morföräldrar
Henry Percy Gammelfar-/morfar 1421 1461
Eleanor Poynings Gammelfar-/mormor 1422 1484
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Eleanor Neville Gammel-gammelfar-/mormor 1472
Henry Percy Gammel-gammelfar-/morfar 1393 1455
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Henry Percy Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1361 1403
Elizabeth Mortimer Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Usk, Monmouthshire, Wales 1371-02-12 1417-04-20
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Edmund Mortimer Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1352 1381-12-27
Philippa Plantagenet Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Eltham Palace, Kent 1355-08-16 1378-01-05
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Elizabeth de Burgh Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1332-07-06 Dublin 1363-12-10
Lionel Plantagenet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Antwerpen, Brabant 1338-11-29 Alba, Piedmonte, Italien 1368-10-17
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Edward III Plantagenet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Windsor Castle, England 1312-11-13 Sheen Palace, Surrey 1377-06-21
Philippa av Hainault Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1313 Windsor Castle, England 1369-08-15