Lennart Erikssons anor

Maud Herbert

Persondiagram

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Henry Percy 1449 Henry Algernon Percy

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Henry Percy Partner eller man 1449 1489
Barn
Henry Algernon Percy Son 1478 1527
Barnbarn
Thomas Percy Barnbarn 1537
Barnbarns barn
Henry Percy Barnbarns barn 1532 1585
Barnbarns barnbarn
Henry Percy Barnbarns barnbarn 1564 1632
Barnbarns barnbarns barn
Dorothy Percy Barnbarns barnbarns barn 1598 1650
Barnbarns barnbarns barnbarn
Dorothy Sydney Barnbarns barnbarns barnbarn 1684
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Robert Spencer Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1640 1702
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Charles Spencer Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1706 1758
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
George Spencer Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1739 1817