Lennart Erikssons anor

Henry Percy

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Henry Percy 1421 Eleanor Poynings 1422

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Maud Herbert Henry Algernon Percy

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1449
Död 1489

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Maud Herbert Partner eller fru
Barn
Henry Algernon Percy Son 1478 1527
Föräldrar
Henry Percy Far 1421 1461
Eleanor Poynings Mor 1422 1484
Barnbarn
Thomas Percy Barnbarn 1537
Barnbarns barn
Henry Percy Barnbarns barn 1532 1585
Barnbarns barnbarn
Henry Percy Barnbarns barnbarn 1564 1632
Barnbarns barnbarns barn
Dorothy Percy Barnbarns barnbarns barn 1598 1650
Barnbarns barnbarns barnbarn
Dorothy Sydney Barnbarns barnbarns barnbarn 1684
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Robert Spencer Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1640 1702
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Charles Spencer Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1706 1758
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
George Spencer Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1739 1817
Far-/morföräldrar
Eleanor Neville Farmor/mormor 1472
Henry Percy Farfar/morfar 1393 1455
Gammelfar-/morföräldrar
Henry Percy Gammelfar-/morfar 1361 1403
Elizabeth Mortimer Gammelfar-/mormor Usk, Monmouthshire, Wales 1371-02-12 1417-04-20
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Edmund Mortimer Gammel-gammelfar-/morfar 1352 1381-12-27
Philippa Plantagenet Gammel-gammelfar-/mormor Eltham Palace, Kent 1355-08-16 1378-01-05
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Elizabeth de Burgh Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1332-07-06 Dublin 1363-12-10
Lionel Plantagenet Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Antwerpen, Brabant 1338-11-29 Alba, Piedmonte, Italien 1368-10-17
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Edward III Plantagenet Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Windsor Castle, England 1312-11-13 Sheen Palace, Surrey 1377-06-21
Philippa av Hainault Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1313 Windsor Castle, England 1369-08-15
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Edward II Plantagenet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Caernarvon Castle, Wales 1284-04-25 Berkeley Castle, Gloucestershire 1327-09-21
Isabella av Frankrike Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Paris, Frankrike 1292 1358-08-22
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Edvard I Plantagenet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Westminster Palace, London, England 1239-06-18 Burgh-on-Sands, Northumberland 1307-07-07
Eleonora av Kastilien Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1241 Harby, Nottinghamshire 1290-11-28