Lennart Erikssons anor

Henry Algernon Percy

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Henry Percy 1449 Maud Herbert

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Catherine Spencer Thomas Percy

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1478
Död 1527

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Catherine Spencer Partner eller fru 1542
Barn
Thomas Percy Son 1537
Föräldrar
Maud Herbert Mor
Henry Percy Far 1449 1489
Barnbarn
Henry Percy Barnbarn 1532 1585
Barnbarns barn
Henry Percy Barnbarns barn 1564 1632
Barnbarns barnbarn
Dorothy Percy Barnbarns barnbarn 1598 1650
Barnbarns barnbarns barn
Dorothy Sydney Barnbarns barnbarns barn 1684
Barnbarns barnbarns barnbarn
Robert Spencer Barnbarns barnbarns barnbarn 1640 1702
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Charles Spencer Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1706 1758
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
George Spencer Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1739 1817
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
George Spencer Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1766 1840
Far-/morföräldrar
Henry Percy Farfar/morfar 1421 1461
Eleanor Poynings Farmor/mormor 1422 1484
Gammelfar-/morföräldrar
Eleanor Neville Gammelfar-/mormor 1472
Henry Percy Gammelfar-/morfar 1393 1455
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Henry Percy Gammel-gammelfar-/morfar 1361 1403
Elizabeth Mortimer Gammel-gammelfar-/mormor Usk, Monmouthshire, Wales 1371-02-12 1417-04-20
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Edmund Mortimer Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1352 1381-12-27
Philippa Plantagenet Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Eltham Palace, Kent 1355-08-16 1378-01-05
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Elizabeth de Burgh Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1332-07-06 Dublin 1363-12-10
Lionel Plantagenet Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Antwerpen, Brabant 1338-11-29 Alba, Piedmonte, Italien 1368-10-17
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Edward III Plantagenet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Windsor Castle, England 1312-11-13 Sheen Palace, Surrey 1377-06-21
Philippa av Hainault Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1313 Windsor Castle, England 1369-08-15
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Edward II Plantagenet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Caernarvon Castle, Wales 1284-04-25 Berkeley Castle, Gloucestershire 1327-09-21
Isabella av Frankrike Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Paris, Frankrike 1292 1358-08-22