Lennart Erikssons anor

Dorothy Sydney

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Robert Sydney 1595 Dorothy Percy 1598

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Henry Spencer 1620 Robert Spencer

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Död 1684

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Henry Spencer Partner eller man 1620 1643
Barn
Robert Spencer Son 1640 1702
Föräldrar
Robert Sydney Far 1595 1627
Dorothy Percy Mor 1598 1650
Barnbarn
Charles Spencer Barnbarn 1706 1758
Barnbarns barn
George Spencer Barnbarns barn 1739 1817
Barnbarns barnbarn
George Spencer Barnbarns barnbarn 1766 1840
Barnbarns barnbarns barn
George Spencer-Churchill Barnbarns barnbarns barn 1793 1857
Barnbarns barnbarns barnbarn
John Winston Spencer-Churchill Barnbarns barnbarns barnbarn 1822 1883
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Randolph Henry Churchill Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1849 1895
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Winston Leonard Spencer Churchill Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Blenheim, Woodstock, Oxfordshire, England 1874-11-30 London, England 1965-01-24
Far-/morföräldrar
Dorothy Devereux Farmor/mormor 1619
Henry Percy Farfar/morfar 1564 1632
Gammelfar-/morföräldrar
Catherine Neville Gammelfar-/mormor 1596
Henry Percy Gammelfar-/morfar 1532 1585
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Eleanor Harbottle Gammel-gammelfar-/mormor 1567
Thomas Percy Gammel-gammelfar-/morfar 1537
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Catherine Spencer Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1542
Henry Algernon Percy Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1478 1527
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Maud Herbert Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Henry Percy Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1449 1489
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Henry Percy Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1421 1461
Eleanor Poynings Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1422 1484
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Eleanor Neville Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1472
Henry Percy Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1393 1455