Lennart Erikssons anor

Henry Percy

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Thomas Percy Eleanor Harbottle

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Catherine Neville Henry Percy

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1532
Död 1585

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Catherine Neville Partner eller fru 1596
Barn
Henry Percy Son 1564 1632
Föräldrar
Eleanor Harbottle Mor 1567
Thomas Percy Far 1537
Barnbarn
Dorothy Percy Barnbarn 1598 1650
Barnbarns barn
Dorothy Sydney Barnbarns barn 1684
Barnbarns barnbarn
Robert Spencer Barnbarns barnbarn 1640 1702
Barnbarns barnbarns barn
Charles Spencer Barnbarns barnbarns barn 1706 1758
Barnbarns barnbarns barnbarn
George Spencer Barnbarns barnbarns barnbarn 1739 1817
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
George Spencer Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1766 1840
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
George Spencer-Churchill Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1793 1857
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
John Winston Spencer-Churchill Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1822 1883
Far-/morföräldrar
Catherine Spencer Farmor/mormor 1542
Henry Algernon Percy Farfar/morfar 1478 1527
Gammelfar-/morföräldrar
Maud Herbert Gammelfar-/mormor
Henry Percy Gammelfar-/morfar 1449 1489
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Henry Percy Gammel-gammelfar-/morfar 1421 1461
Eleanor Poynings Gammel-gammelfar-/mormor 1422 1484
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Eleanor Neville Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1472
Henry Percy Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1393 1455
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Henry Percy Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1361 1403
Elizabeth Mortimer Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Usk, Monmouthshire, Wales 1371-02-12 1417-04-20
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Edmund Mortimer Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1352 1381-12-27
Philippa Plantagenet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Eltham Palace, Kent 1355-08-16 1378-01-05
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Elizabeth de Burgh Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1332-07-06 Dublin 1363-12-10
Lionel Plantagenet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Antwerpen, Brabant 1338-11-29 Alba, Piedmonte, Italien 1368-10-17