Lennart Erikssons anor

Henry Percy

Persondiagram

Ytterligare namn

Ytterligare namn Namn
Annat namn The Wizard

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Henry Percy 1532 Catherine Neville

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Dorothy Devereux Dorothy Percy

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1564
Död 1632 0

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Dorothy Devereux Partner eller fru 1619
Barn
Dorothy Percy Dotter 1598 1650
Föräldrar
Catherine Neville Mor 1596
Henry Percy Far 1532 1585
Barnbarn
Dorothy Sydney Barnbarn 1684
Barnbarns barn
Robert Spencer Barnbarns barn 1640 1702
Barnbarns barnbarn
Charles Spencer Barnbarns barnbarn 1706 1758
Barnbarns barnbarns barn
George Spencer Barnbarns barnbarns barn 1739 1817
Barnbarns barnbarns barnbarn
George Spencer Barnbarns barnbarns barnbarn 1766 1840
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
George Spencer-Churchill Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1793 1857
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
John Winston Spencer-Churchill Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1822 1883
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Randolph Henry Churchill Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1849 1895
Far-/morföräldrar
Eleanor Harbottle Farmor/mormor 1567
Thomas Percy Farfar/morfar 1537
Gammelfar-/morföräldrar
Catherine Spencer Gammelfar-/mormor 1542
Henry Algernon Percy Gammelfar-/morfar 1478 1527
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Maud Herbert Gammel-gammelfar-/mormor
Henry Percy Gammel-gammelfar-/morfar 1449 1489
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Henry Percy Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1421 1461
Eleanor Poynings Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1422 1484
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Eleanor Neville Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1472
Henry Percy Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1393 1455
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Henry Percy Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1361 1403
Elizabeth Mortimer Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Usk, Monmouthshire, Wales 1371-02-12 1417-04-20
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Edmund Mortimer Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1352 1381-12-27
Philippa Plantagenet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Eltham Palace, Kent 1355-08-16 1378-01-05