Lennart Erikssons anor

George Spencer

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
George Spencer 1739 Caroline Russell

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Susan Stewart George Spencer-Churchill

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1766
Död 1840

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Susan Stewart Partner eller fru 1841
Barn
George Spencer-Churchill Son 1793 1857
Föräldrar
Caroline Russell Mor 1811
George Spencer Far 1739 1817
Barnbarn
John Winston Spencer-Churchill Barnbarn 1822 1883
Barnbarns barn
Randolph Henry Churchill Barnbarns barn 1849 1895
Barnbarns barnbarn
Winston Leonard Spencer Churchill Barnbarns barnbarn Blenheim, Woodstock, Oxfordshire, England 1874-11-30 London, England 1965-01-24
Far-/morföräldrar
Elizabeth Trevor Farmor/mormor 1761
John Russell Farfar/morfar
Charles Spencer Farfar/morfar 1706 1758
Gammelfar-/morföräldrar
Robert Spencer Gammelfar-/morfar 1640 1702
Anne Churchill Gammelfar-/mormor 1684 1716
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Dorothy Sydney Gammel-gammelfar-/mormor 1684
John Churchill Gammel-gammelfar-/morfar
Henry Spencer Gammel-gammelfar-/morfar 1620 1643
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Robert Sydney Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1595 1627
Dorothy Percy Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1598 1650
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Dorothy Devereux Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1619
Henry Percy Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1564 1632
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Catherine Neville Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1596
Henry Percy Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1532 1585
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Eleanor Harbottle Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1567
Thomas Percy Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1537