Lennart Erikssons anor

Olof Skötkonung Eriksson

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Erik (Segersäll) Björnsson 930 Sigrid (Storråda) Tostesdotter 950

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 980 Husaby, Västergötland
Död 1022 Husaby, Västergötland

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Edla Partner eller fru Vendland
Estrid av Mecklenburg Partner eller fru 985 1032
Barn
Astrid Olofsdotter Dotter
Emund den gamle Son 1000 1060
Ingegerd (Irina) Olofsdotter Dotter Husaby, Västergötland 1000 Kiev, Ukraina 1050-02-10
Föräldrar
Erik (Segersäll) Björnsson Far Uppsala 930 Husaby, Västergötland 994
Sigrid (Storråda) Tostesdotter Mor Västergötland 950 Jylland, Danmark 1013
Barnbarn
Ulfhild av Norge Barnbarn 1020 1070-05-24
Elisif (Elisabeth) av Kiev Barnbarn Kiev, Ukraina 1032 Danmark 1070
Barnbarns barn
Ragnhild Maria av Norge Barnbarns barn Norge 1047 Isle of Man 1080
Barnbarns barnbarn
Olof I Gudrödsson Barnbarns barnbarn Isle of Man 1080 1153-06-29
Barnbarns barnbarns barn
Gudröd IV Olofsson Barnbarns barnbarns barn Isle of Man 1127 1187-11-10
Barnbarns barnbarns barnbarn
Reginald III Gudrödsson Barnbarns barnbarns barnbarn 1165 1229
Olof II "Den Svarte" Gudrödsson Barnbarns barnbarns barnbarn Isle of Man 1174 1237-05-21
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Gudröd "Don" Reginaldsson Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1186 1237
Magnhild Olofsdotter Barnbarns barnbarns barnbarns barn Isle of Man 1228 Trondheim, Norge 1300
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Harald II Gudrödsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1210 1287
Hallsten Torleifsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Isle of Man 1272 1345
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Torleif Haraldsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1228 1290
Nils Hallstensson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Norge 1300 Frösön 1350

Anteckningar

Familj med: Edla av VENDEN (ca 980 - efter 1006), kungafrilla från Mecklenburg-Schwerin i Tyskland
Barn:
Astrid av Sverige (ca 1002 - 1036),
gift omkring 1019 med den norske kungen Olav den helige HARALDSSON (995 - 1030)
Emund Slemme av Sverige (ca 1005 - 1066), medkung i Sverige 1050-1060
Holmfrid av Sverige (ca 1006 -)Familj med Estrid av MECKLENBURG (985 - 1032)
Vigsel: omkring 1000 4) Barn:
Ingegerd (Irina) av SVERIGE (1000 - 1050)
Anund Jakob av SVERIGE (1007 - 1050), kung i Sverige ca 1022-1050.Adam av Bremen, Saxo Grammaticus och de isländska sagoberättarna var utsocknes män och är inte alltid sanningsvittnen, men utan dem skulle Sveriges historia före 1200-talet ha varit nästan blank. Enknapphändig kungalista som är fogad till äldre Västgötalagen och lämnar några små notiser om potentaterna i landet från och med Olov 'Skötkonung' är det vidlyftigaste inhemska vittnesbördet omhändelser i Sverige i de dagar då man ute i Europa målade miniatyrer, upprättade universitet och byggde katedraler. Till Sverige kom medeltidens internationella kultur senare än till något annat landinom den romerska kyrkans maktområde. Danmark och i viss mån även Norge hade mansåldrars försprång, och Saxos berättarglada bok med alla dess bärsärkarhistorier är skriven på det elegantaste latin.
(Källa: Alf Henriksson)Olov 'Skötkonung' var den förste kristne kungen i Sverige. Han antas ha varit döpt redan vid sitt trontillträde år 995. Den tradition som påstår att han skulle ha döpts vid Husaby källa år 1008 ansesnumera vara ohistorisk.
(Källa: Statens historiska museum, Lars G. Holmblad)Olov 'Skötkonung' deltog år 1000 vid sjöslaget vid Svolder (låg sannolikt vid Ven i Öresund) tillsammans med danerkungen Sven 'Tveskägg' och de norska jarlarna Eirik och Svein. De överföll norskekungen Olav Tryggvassons flotta och Olav Tryggvasson stupar och segerherrarna delar Norge mellan sig. Viken (området runt Oslofjorden) kom att ligga under danerkungen, Ranrike (Bohuslän) undersveakungen medan Eirik och Svein styrde i Tröndelag och Hålogaland (Nordland) som danerkungens jarlar. Tillägget Skötkonung betyder sannolikt 'skattkonung' och är belagt först på 1200-talet. Framtill ca 1020 präglas ett stort antal mynt i Sigtuna i Olof Skötkonungs namn.
(Källa: När hände vad, Rosborn, Schimanski m.fl.)Att peterspenningen infördes i Sverige genom kyrkomötet i Linköping 1152 är en hävdvunnen åsikt. Olaus Petri säger emellertid i sin krönika att den infördes av Olof 'Skötkonung', som ju levde mer ärett århundrade tidigare, och de som i våra dagar har intresserat sig för saken tycks luta åt ungefär samma mening. Man säger att det vore märkligt om det kristnade Sverige skulle ha undsluppitkyrklig skatt ända till 1152 och anser det sannolikt att vad som beslöts i Linköping endast utgjorde en bekräftelse och en påminnelse.
(Källa: Alf Henriksson)Olov 'Skötkonung' var gift med en kristen kvinna, Estrid, och hade med henne en son, Anund Jakob, och en dotter Ingegerd. Dessutom hade han två barn, Emund och Astrid, med den vendiskahövdingadottern Edla, som han hade hemfört som krigsbyte.
(Källa: Den svenska historien, Bonnier Lexikon)I sagorna kan vi kanske skönja en del av den process, som ledde till att Västergötland kom att ingå i svearnas välde; en process som kan ha byggt på äktenskapsförbindelser och i vilken Erik'Segersäll' åter framstår som mannen bakom verket. Men kanske var det i så fall hans son Olof som ärvde hövdingadömet i de bägge landsdelarna - Svitjod efter sin far och Västergötland efter sin morSigrid 'Storråda'. Och när Olof sedan fördrevs från sitt fäderneärvda rike tog han sin tillflykt till det landskap han ärvt på mödernet.
(Källa: Svitjod sid 168, Mats G. Larsson)Swedish king, son of Erik Segersäll. Olof was the first king, which demonstrably was king of both the Swedes and the 'Götar' (the people living in southern and western Sweden, above all in the twolandscapes Östergötland and Västergötland, sometimes mentioned as 'Geates'). When Erik Segersäll had driven Svein 'Forkbeard' out of Denmark, Olof joined Svein in the struggle against Olav Tryggvasonof Norway. When Olav fell, in the battle at Svolder, Olof obtained a territory with parts from the Trondheim district and the land between Svinesund and Göta river. Hostilities arised between kingOlof and king Olav. After he was baptized around 995, Olof stayed Christian until his death. The pagan religion was so powerful that the united realm was divided, Olof had to confine himself to beking of the district Västergötland. He is also known to posterity for being the founder of Swedenþs first bishopric in Skara and that he was the first Swedish king to mint coins.
(Källa. Viking Heritage)Under senare delen av 970-talet var sveariket fördelat mellan Erik, Uppsalakungen, och hans bror Olof, Adelsökungen. Efter broderns död tog Erik över Olofs andel, tvingade den rätte arvingenbrorsonen Björn ut ur landet, och blev därmed ensam härskare. Sedan, efter att ha avvecklat Birka, grundade han en egen stad, Sigtuna. Den nya staden var tänkt som ett centrum för det framtidakristna sveariket. Eriks son och efterträdare, Olof Skötkonung, följde faderns linje och betraktade Sigtuna som sveakungarnas huvudort. Staden visade sig vara livsduglig, men den förmådde inteersätta Gamla Uppsala som rikets centrum. Till slut förstod Olof att om svearna skulle konvertera, måste han skaffa ett fotfäste för den kristna religionen i Gamla Uppsala. Olof var kristen redan vidkungavalet, men först 1008 mottog han och hans två söner dopet från missionen, som sändes från Polen av den saxiske biskopen Bruno av Querfurt. Bruno noterade att vid ett och samma tillfälle blevtusen personer från sju distrikt kristna, men det dröjde inte länge förrän ett uppror satte stopp för missionsarbetet. Orsaken till upproret var troligen Olofs försök att tvinga Uppsalatinget attgenomföra ett kultbyte eller att skapa ett biskopssäte i Gamla Uppsala. Historien med Anund upprepades ännu en gång - svearna vägrade att låta kungen få sin vilja fram. De erbjöd emellertid Olof enkompromiss. Han fick fortsätta att vara sveakung under förutsättning att han bedrev sin kristna verksamhet i Västergötland. Uppenbarligen fanns det inga hinder för en sveakung att vara kristen sålänge de åtaganden som gjordes vid kungavalet följdes till punkt och pricka.
(Källa: Tio uppsatser om Gamla Uppsala, Wladyslaw Duczko, 2000)Källor
1) Beräkning av Björn Espell, Frösön
2) Ända från Vendelkråka, Alf Henriksson
3) Tom Björnstad, Norge (webbplats)
4) Erling Dolenius, Frösön