Lennart Erikssons anor

Winston Leonard Spencer Churchill

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Randolph Henry Churchill 1849 Jennie Jerome

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1874-11-30 Blenheim, Woodstock, Oxfordshire, England
Död 1965-01-24 London, England

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Föräldrar
Jennie Jerome Mor 1921
Randolph Henry Churchill Far 1849 1895
Far-/morföräldrar
Frances Anne Emily Vane Farmor/mormor 1899
John Winston Spencer-Churchill Farfar/morfar 1822 1883
Gammelfar-/morföräldrar
Jane Stewart Gammelfar-/mormor 1844
George Spencer-Churchill Gammelfar-/morfar 1793 1857
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
George Stewart Gammel-gammelfar-/morfar
Susan Stewart Gammel-gammelfar-/mormor 1841
George Spencer Gammel-gammelfar-/morfar 1766 1840
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Caroline Russell Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1811
John Stewart Gammel-gammel-gammelfar-/morfar
George Spencer Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1739 1817
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Elizabeth Trevor Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1761
John Russell Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar
Charles Spencer Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1706 1758
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Robert Spencer Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1640 1702
Anne Churchill Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1684 1716
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Dorothy Sydney Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1684
John Churchill Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar
Henry Spencer Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1620 1643