Lennart Erikssons anor

Alix I de Thouars

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Guy de Thouars 1155 Constance de Penthièvre 1161

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Pierre I de Dreux 1191 Jean I de Dreux

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1200
Död 1221

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Pierre I de Dreux Partner eller man 1191 1250
Barn
Jean I de Dreux Son 1217 1286
Föräldrar
Guy de Thouars Far 1155 1213
Constance de Penthièvre Mor 1161 1201
Barnbarn
Jean de Dreux Barnbarn 1240 1305
Barnbarns barn
Arthur II av Dreux Barnbarns barn 1262 1312
Barnbarns barnbarn
Guy VII de Dreux Barnbarns barnbarn 1287 1331
Barnbarns barnbarns barn
Jeanne (I) de Dreux Barnbarns barnbarns barn 1319 1384
Barnbarns barnbarns barnbarn
Jean (I) de Châtillon Barnbarns barnbarns barnbarn 1340 1404
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Guillaume de Châtillon Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1400 1454
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Françoise de Châtillon Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) 1481
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Jean d' Albret Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1470 1516
Far-/morföräldrar
Conan IV Penthièvre Farfar/morfar 1138 1171
Margareta av Skottland Farmor/mormor 1139 1201
Gammelfar-/morföräldrar
Alain de Penthièvre Gammelfar-/morfar 1146
Berthe I de Cournouaille Gammelfar-/mormor 1119 1157
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Conan III Cournouaille Gammel-gammelfar-/morfar 1097 1148
Matilda av England Gammel-gammelfar-/mormor 1102-02-07 Rouen, Frankrike 1167-09-10
Matilda av Normandiet Gammel-gammelfar-/mormor 1103
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Okänd 13 Gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Henrik I av England Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Selby, Yorkshire, England 1068-09-01 Lyons la Foret, Normandie, Frankrike 1135-12-01
Matilda av Skottland Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1080 1118-05-01
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Vilhelm I Erövraren av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Falaise, Normandie, Frankrike 1028-07-09 Rouen, Normandie, Frankrike 1087-09-07
Matilda av Flandern Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Lille, Frankrike 1031 Caen, Normandie, Frankrike 1083-11-02
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Robert II den magnifike av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Normandie, Frankrike, Frankrike 1008 Nice, Bithynien, Turkiet 1035-06-22
Adelheid Capet av Frankrike Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1009 Messines 1079-01-08
Herleva av Falaise Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Falaise, Normandie, Frankrike 1012 Conteville, Frankrike 1101
Baldvin V av Flandern Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Arras 1012-08-19 Lille, Frankrike 1067-09-01
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Ogive av Luxemburg Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Rickard II den gode av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1026-08-28
Robert II den fromme av Frankrike Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 0972-03-27 1031-07-20
Baldvin IV av Flandern Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 980 1035-05-30
Judith av Bretagne Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 982 1017
Constance av Arles Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 986 1034-07-25
Gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Henrik II av England Gammel-gammel-farbror eller morbror Le Mans, Frankrike 1133-03-05 Chinon, Frankrike 1189-07-06
Gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Elisabet av England Gammel-gammel-gammel-faster eller moster 1083 1150
Matilda av England Gammel-gammel-gammel-faster eller moster 1102-02-07 Rouen, Frankrike 1167-09-10
Matilda av Normandiet Gammel-gammel-gammel-faster eller moster 1103
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -fastrar, -morbröder och -mostrar
Alice av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-faster eller -moster 1002 1038
Henrik I av Frankrike Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror 1008-05-04 1060-08-04
Avlägsna kusiner
Gudröd "Don" Reginaldsson Femmänning (pyssling) 1186 1237
Magnhild Olofsdotter Femmänning (pyssling) Isle of Man 1228 Trondheim, Norge 1300
Edvard I Plantagenet Femmänning (pyssling) Westminster Palace, London, England 1239-06-18 Burgh-on-Sands, Northumberland 1307-07-07
Edvard I Plantagenet Fyrmänning (brylling) Westminster Palace, London, England 1239-06-18 Burgh-on-Sands, Northumberland 1307-07-07
Beatrix Plantagenet Femmänning (pyssling) Bourdeaux, Gascogne, Frankrike 1242-06-25 London, England 1275-03-24
Beatrix Plantagenet Fyrmänning (brylling) Bourdeaux, Gascogne, Frankrike 1242-06-25 London, England 1275-03-24
Andra anhöriga
Vilhelm I av Burgund Gammelgammelgammelgammelfar-/morförälders kusin 1020 1087-11-12
Filip I av Frankrike Gammelgammelgammelgammelfar-/morförälders kusin 1052 Melun 1108-07-29
Ludvig VI den tjocke av Frankrike Gammelgammelgammelfar-/morförälders tremänning Paris 1081-12-01 Paris 1137-08-01
Afreca of Galloway Gammelfar-/morförälders kusin Galloway 1099 Isle of Man 1130
Berthe I de Cournouaille Gammelfar-/morförälders kusin 1119 1157
Ludvig VII den unge av Frankrike Gammelgammelfar-/morförälders fyrmänning Paris, Frankrike 1120 Paris, Frankrike 1180
Gudröd IV Olofsson Far-/morförälders tremänning Isle of Man 1127 1187-11-10
Henrik II av England Gammelfar-/morförälders kusin Le Mans, Frankrike 1133-03-05 Chinon, Frankrike 1189-07-06
Conan IV Penthièvre Far-/morförälders tremänning 1138 1171
Constance de Penthièvre Förälders fyrmänning 1161 1201
Reginald III Gudrödsson Förälders fyrmänning 1165 1229
Filip II av Frankrike Gammelfar-/morförälders femmänning 1165-08-21 1223-07-14
Johan Plantagenet Far-/morförälders tremänning Beaumont Palace, Oxford 1166-12-24 Newark Castle, Newark-on-Trent, Nottinghamshire, England 1216-10-19
Johan Plantagenet Far-/morförälders kusin Beaumont Palace, Oxford 1166-12-24 Newark Castle, Newark-on-Trent, Nottinghamshire, England 1216-10-19
Olof II "Den Svarte" Gudrödsson Förälders fyrmänning Isle of Man 1174 1237-05-21
Ludvig VIII Lejonet av Frankrike Far-/morförälders sexmänning 1187-09-05 1226-11-08
Henrik III av England Förälders tremänning Winchester Castle, Hampshire, England 1207-10-01 Westminster, London, England 1272-11-16
Henrik III av England Förälders fyrmänning Winchester Castle, Hampshire, England 1207-10-01 Westminster, London, England 1272-11-16
Harald II Gudrödsson Fyrmännings son 1210 1287
Jean I de Dreux Fyrmännings son 1217 1286
Arthur II av Dreux Fyrmännings son 1262 1312
Hallsten Torleifsson Fyrmännings son Isle of Man 1272 1345
Edward II Plantagenet Fyrmännings son Caernarvon Castle, Wales 1284-04-25 Berkeley Castle, Gloucestershire 1327-09-21
Guy VII de Dreux Fyrmännings barnbarn 1287 1331
Edward III Plantagenet Fyrmännings barnbarn Windsor Castle, England 1312-11-13 Sheen Palace, Surrey 1377-06-21