Lennart Erikssons anor

Estrid av Mecklenburg

Persondiagram

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Olof Skötkonung Eriksson 980 Ingegerd (Irina) Olofsdotter

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 985
Död 1032

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Olof Skötkonung Eriksson Partner eller man Husaby, Västergötland 980 Husaby, Västergötland 1022
Barn
Ingegerd (Irina) Olofsdotter Dotter Husaby, Västergötland 1000 Kiev, Ukraina 1050-02-10
Barnbarn
Elisif (Elisabeth) av Kiev Barnbarn Kiev, Ukraina 1032 Danmark 1070
Barnbarns barn
Ragnhild Maria av Norge Barnbarns barn Norge 1047 Isle of Man 1080
Barnbarns barnbarn
Olof I Gudrödsson Barnbarns barnbarn Isle of Man 1080 1153-06-29
Barnbarns barnbarns barn
Gudröd IV Olofsson Barnbarns barnbarns barn Isle of Man 1127 1187-11-10
Barnbarns barnbarns barnbarn
Reginald III Gudrödsson Barnbarns barnbarns barnbarn 1165 1229
Olof II "Den Svarte" Gudrödsson Barnbarns barnbarns barnbarn Isle of Man 1174 1237-05-21
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Gudröd "Don" Reginaldsson Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1186 1237
Magnhild Olofsdotter Barnbarns barnbarns barnbarns barn Isle of Man 1228 Trondheim, Norge 1300
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Harald II Gudrödsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1210 1287
Hallsten Torleifsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Isle of Man 1272 1345
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Torleif Haraldsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1228 1290
Nils Hallstensson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Norge 1300 Frösön 1350