Lennart Erikssons anor

Jean de Dreux

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Jean I de Dreux 1217 Blance de Champagne 1224

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Beatrix Plantagenet 1242-06-25 Arthur II av Dreux

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1240
Död 1305

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Beatrix Plantagenet Partner eller fru Bourdeaux, Gascogne, Frankrike 1242-06-25 London, England 1275-03-24
Barn
Arthur II av Dreux Son 1262 1312
Föräldrar
Jean I de Dreux Far 1217 1286
Blance de Champagne Mor 1224 1283
Barnbarn
Guy VII de Dreux Barnbarn 1287 1331
Barnbarns barn
Jeanne (I) de Dreux Barnbarns barn 1319 1384
Barnbarns barnbarn
Jean (I) de Châtillon Barnbarns barnbarn 1340 1404
Barnbarns barnbarns barn
Guillaume de Châtillon Barnbarns barnbarns barn 1400 1454
Barnbarns barnbarns barnbarn
Françoise de Châtillon Barnbarns barnbarns barnbarn 1481
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Jean d' Albret Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1470 1516
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Henrik (II) d' Albret Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1503 1555
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Jeanne d' Albret Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Saint-Germain-en-Laye, Frankrike 1528-11-16 Paris, Frankrike 1572-06-09
Far-/morföräldrar
Pierre I de Dreux Farfar/morfar 1191 1250
Alix I de Thouars Farmor/mormor 1200 1221
Gammelfar-/morföräldrar
Guy de Thouars Gammelfar-/morfar 1155 1213
Constance de Penthièvre Gammelfar-/mormor 1161 1201
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Conan IV Penthièvre Gammel-gammelfar-/morfar 1138 1171
Margareta av Skottland Gammel-gammelfar-/mormor 1139 1201
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Alain de Penthièvre Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1146
Berthe I de Cournouaille Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1119 1157
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Conan III Cournouaille Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1097 1148
Matilda av England Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1102-02-07 Rouen, Frankrike 1167-09-10
Matilda av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1103
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Okänd 13 Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Henrik I av England Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Selby, Yorkshire, England 1068-09-01 Lyons la Foret, Normandie, Frankrike 1135-12-01
Matilda av Skottland Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1080 1118-05-01
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Vilhelm I Erövraren av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Falaise, Normandie, Frankrike 1028-07-09 Rouen, Normandie, Frankrike 1087-09-07
Matilda av Flandern Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Lille, Frankrike 1031 Caen, Normandie, Frankrike 1083-11-02
Gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Henrik II av England Gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror Le Mans, Frankrike 1133-03-05 Chinon, Frankrike 1189-07-06
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Elisabet av England Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-faster eller -moster 1083 1150
Matilda av England Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-faster eller -moster 1102-02-07 Rouen, Frankrike 1167-09-10
Matilda av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-faster eller -moster 1103
Avlägsna kusiner
Guy VII de Dreux Sexmänning 1287 1331
Edward III Plantagenet Sexmänning Windsor Castle, England 1312-11-13 Sheen Palace, Surrey 1377-06-21
Andra anhöriga
Afreca of Galloway Gammelfar-/morförälders sexmänning Galloway 1099 Isle of Man 1130
Berthe I de Cournouaille Gammelfar-/morförälders sexmänning 1119 1157
Gudröd IV Olofsson Gammelgammelfar-/morförälders tremänning Isle of Man 1127 1187-11-10
Henrik II av England Gammelfar-/morförälders sexmänning Le Mans, Frankrike 1133-03-05 Chinon, Frankrike 1189-07-06
Conan IV Penthièvre Gammelgammelfar-/morförälders tremänning 1138 1171
Constance de Penthièvre Gammelfar-/morförälders fyrmänning 1161 1201
Reginald III Gudrödsson Gammelfar-/morförälders fyrmänning 1165 1229
Johan Plantagenet Gammelfar-/morförälders sexmänning Beaumont Palace, Oxford 1166-12-24 Newark Castle, Newark-on-Trent, Nottinghamshire, England 1216-10-19
Johan Plantagenet Gammelgammelfar-/morförälders tremänning Beaumont Palace, Oxford 1166-12-24 Newark Castle, Newark-on-Trent, Nottinghamshire, England 1216-10-19
Olof II "Den Svarte" Gudrödsson Gammelfar-/morförälders fyrmänning Isle of Man 1174 1237-05-21
Gudröd "Don" Reginaldsson Far-/morförälders femmänning 1186 1237
Alix I de Thouars Far-/morförälders femmänning 1200 1221
Henrik III av England Gammelfar-/morförälders fyrmänning Winchester Castle, Hampshire, England 1207-10-01 Westminster, London, England 1272-11-16
Henrik III av England Gammelfar/-morförälders tremänning Winchester Castle, Hampshire, England 1207-10-01 Westminster, London, England 1272-11-16
Harald II Gudrödsson Förälders sexmänning 1210 1287
Jean I de Dreux Förälders sexmänning 1217 1286
Magnhild Olofsdotter Far-/morförälders femmänning Isle of Man 1228 Trondheim, Norge 1300
Edvard I Plantagenet Far-/morförälders femmänning Westminster Palace, London, England 1239-06-18 Burgh-on-Sands, Northumberland 1307-07-07
Edvard I Plantagenet Far-/morförälders fyrmänning Westminster Palace, London, England 1239-06-18 Burgh-on-Sands, Northumberland 1307-07-07
Beatrix Plantagenet Far-/morförälders femmänning Bourdeaux, Gascogne, Frankrike 1242-06-25 London, England 1275-03-24
Beatrix Plantagenet Far-/morförälders fyrmänning Bourdeaux, Gascogne, Frankrike 1242-06-25 London, England 1275-03-24
Arthur II av Dreux Förälders sexmänning 1262 1312
Arthur II av Dreux Förälders femmänning 1262 1312
Hallsten Torleifsson Förälders sexmänning Isle of Man 1272 1345
Edward II Plantagenet Förälders sexmänning Caernarvon Castle, Wales 1284-04-25 Berkeley Castle, Gloucestershire 1327-09-21
Edward II Plantagenet Förälders femmänning Caernarvon Castle, Wales 1284-04-25 Berkeley Castle, Gloucestershire 1327-09-21