Lennart Erikssons anor

Arthur II av Dreux

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Jean de Dreux 1240 Beatrix Plantagenet 1242-06-25

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Maria av Limoges 1260 Guy VII de Dreux

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1262
Död 1312

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Maria av Limoges Partner eller fru 1260 1291
Barn
Guy VII de Dreux Son 1287 1331
Föräldrar
Jean de Dreux Far 1240 1305
Beatrix Plantagenet Mor Bourdeaux, Gascogne, Frankrike 1242-06-25 London, England 1275-03-24
Barnbarn
Jeanne (I) de Dreux Barnbarn 1319 1384
Barnbarns barn
Jean (I) de Châtillon Barnbarns barn 1340 1404
Barnbarns barnbarn
Guillaume de Châtillon Barnbarns barnbarn 1400 1454
Barnbarns barnbarns barn
Françoise de Châtillon Barnbarns barnbarns barn 1481
Barnbarns barnbarns barnbarn
Jean d' Albret Barnbarns barnbarns barnbarn 1470 1516
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Henrik (II) d' Albret Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1503 1555
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Jeanne d' Albret Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) Saint-Germain-en-Laye, Frankrike 1528-11-16 Paris, Frankrike 1572-06-09
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Henrik (IV) av Bourbon Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Pau 1553-12-13 Paris, Frankrike 1610-05-14
Far-/morföräldrar
Henrik III av England Farfar/morfar Winchester Castle, Hampshire, England 1207-10-01 Westminster, London, England 1272-11-16
Jean I de Dreux Farfar/morfar 1217 1286
Eleonora av Provence Farmor/mormor Aix-en-Provence, Frankrike 1223 Amesbury, Wiltshire, England 1291-06-25
Blance de Champagne Farmor/mormor 1224 1283
Gammelfar-/morföräldrar
Johan Plantagenet Gammelfar-/morfar Beaumont Palace, Oxford 1166-12-24 Newark Castle, Newark-on-Trent, Nottinghamshire, England 1216-10-19
Isabella av Angoulême Gammelfar-/mormor 1188 Fontevraud, Frankrike 1246-05-31
Pierre I de Dreux Gammelfar-/morfar 1191 1250
Alix I de Thouars Gammelfar-/mormor 1200 1221
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Eleonora av Akvitanien Gammel-gammelfar-/mormor 1122 1204-04-01
Henrik II av England Gammel-gammelfar-/morfar Le Mans, Frankrike 1133-03-05 Chinon, Frankrike 1189-07-06
Guy de Thouars Gammel-gammelfar-/morfar 1155 1213
Constance de Penthièvre Gammel-gammelfar-/mormor 1161 1201
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Matilda av England Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1102-02-07 Rouen, Frankrike 1167-09-10
Godefroi Plantagenet av Anjou Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1113-08-24 Château-du-Loir, Frankrike 1151-09-07
Conan IV Penthièvre Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1138 1171
Margareta av Skottland Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1139 1201
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Alain de Penthièvre Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1146
Henrik I av England Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Selby, Yorkshire, England 1068-09-01 Lyons la Foret, Normandie, Frankrike 1135-12-01
Matilda av Skottland Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1080 1118-05-01
Berthe I de Cournouaille Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1119 1157
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Vilhelm I Erövraren av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Falaise, Normandie, Frankrike 1028-07-09 Rouen, Normandie, Frankrike 1087-09-07
Matilda av Flandern Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Lille, Frankrike 1031 Caen, Normandie, Frankrike 1083-11-02
Conan III Cournouaille Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1097 1148
Matilda av England Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1102-02-07 Rouen, Frankrike 1167-09-10
Matilda av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1103
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Okänd 13 Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Robert II den magnifike av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Normandie, Frankrike, Frankrike 1008 Nice, Bithynien, Turkiet 1035-06-22
Adelheid Capet av Frankrike Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1009 Messines 1079-01-08
Herleva av Falaise Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Falaise, Normandie, Frankrike 1012 Conteville, Frankrike 1101
Baldvin V av Flandern Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Arras 1012-08-19 Lille, Frankrike 1067-09-01
Henrik I av England Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Selby, Yorkshire, England 1068-09-01 Lyons la Foret, Normandie, Frankrike 1135-12-01
Matilda av Skottland Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1080 1118-05-01
Farbröder, morbröder, fastrar och mostrar
Edvard I Plantagenet Farbror eller morbror Westminster Palace, London, England 1239-06-18 Burgh-on-Sands, Northumberland 1307-07-07
Gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Berthe I de Cournouaille Gammel-gammel-gammel-faster eller moster 1119 1157
Gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Elisabet av England Gammel-gammel-gammel-gammel-faster eller -moster 1083 1150
Matilda av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammel-faster eller -moster 1103
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Henrik II av England Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror Le Mans, Frankrike 1133-03-05 Chinon, Frankrike 1189-07-06
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -fastrar, -morbröder och -mostrar
Elisabet av England Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-faster eller -moster 1083 1150
Matilda av England Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-faster eller -moster 1102-02-07 Rouen, Frankrike 1167-09-10
Matilda av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-faster eller -moster 1103
Kusiner
Edward II Plantagenet Kusin Caernarvon Castle, Wales 1284-04-25 Berkeley Castle, Gloucestershire 1327-09-21
Avlägsna kusiner
Harald II Gudrödsson Sexmänning 1210 1287
Jean I de Dreux Femmänning (pyssling) 1217 1286
Jean I de Dreux Sexmänning 1217 1286
Hallsten Torleifsson Sexmänning Isle of Man 1272 1345
Kusins barn
Edward III Plantagenet Kusins son Windsor Castle, England 1312-11-13 Sheen Palace, Surrey 1377-06-21
Kusins barnbarn
Lionel Plantagenet Kusins barnbarn Antwerpen, Brabant 1338-11-29 Alba, Piedmonte, Italien 1368-10-17
Kusins barnbarns barn
Philippa Plantagenet Kusins barnbarns barn Eltham Palace, Kent 1355-08-16 1378-01-05
Kusins barnbarns barnbarn
Elizabeth Mortimer Kusins barnbarns barnbarn Usk, Monmouthshire, Wales 1371-02-12 1417-04-20
Andra anhöriga
Afreca of Galloway Gammelgammelfar-/morförälders sexmänning Galloway 1099 Isle of Man 1130
Afreca of Galloway Gammelgammelgammelgammelfar-/morförälders kusin Galloway 1099 Isle of Man 1130
Berthe I de Cournouaille Gammelgammelfar-/morförälders sexmänning 1119 1157
Berthe I de Cournouaille Gammelgammelgammelgammelfar-/morförälders kusin 1119 1157
Gudröd IV Olofsson Gammelgammelgammelfar-/morförälders tremänning Isle of Man 1127 1187-11-10
Gudröd IV Olofsson Gammelfar/-morförälders tremänning Isle of Man 1127 1187-11-10
Henrik II av England Gammelgammelgammelgammelfar-/morförälders kusin Le Mans, Frankrike 1133-03-05 Chinon, Frankrike 1189-07-06
Conan IV Penthièvre Gammelgammelgammelfar-/morförälders tremänning 1138 1171
Conan IV Penthièvre Gammelfar-/morförälders kusin 1138 1171
Conan IV Penthièvre Gammelfar/-morförälders tremänning 1138 1171
Constance de Penthièvre Far-/morförälders tremänning 1161 1201
Constance de Penthièvre Gammelgammelfar-/morförälders fyrmänning 1161 1201
Constance de Penthièvre Far-/morförälders fyrmänning 1161 1201
Reginald III Gudrödsson Gammelgammelfar-/morförälders fyrmänning 1165 1229
Reginald III Gudrödsson Far-/morförälders fyrmänning 1165 1229
Johan Plantagenet Gammelgammelgammelfar-/morförälders tremänning Beaumont Palace, Oxford 1166-12-24 Newark Castle, Newark-on-Trent, Nottinghamshire, England 1216-10-19
Johan Plantagenet Gammelfar-/morförälders sexmänning Beaumont Palace, Oxford 1166-12-24 Newark Castle, Newark-on-Trent, Nottinghamshire, England 1216-10-19
Olof II "Den Svarte" Gudrödsson Gammelgammelfar-/morförälders fyrmänning Isle of Man 1174 1237-05-21
Olof II "Den Svarte" Gudrödsson Far-/morförälders fyrmänning Isle of Man 1174 1237-05-21
Gudröd "Don" Reginaldsson Gammelfar-/morförälders femmänning 1186 1237
Gudröd "Don" Reginaldsson Förälders femmänning 1186 1237
Alix I de Thouars Gammelfar-/morförälders femmänning 1200 1221
Alix I de Thouars Förälders femmänning 1200 1221
Alix I de Thouars Förälders fyrmänning 1200 1221
Henrik III av England Gammelgammelfar-/morförälders fyrmänning Winchester Castle, Hampshire, England 1207-10-01 Westminster, London, England 1272-11-16
Henrik III av England Gammelgammelfar-/morförälders tremänning Winchester Castle, Hampshire, England 1207-10-01 Westminster, London, England 1272-11-16
Harald II Gudrödsson Far-/morförälders sexmänning 1210 1287
Jean I de Dreux Far-/morförälders sexmänning 1217 1286
Magnhild Olofsdotter Gammelfar-/morförälders femmänning Isle of Man 1228 Trondheim, Norge 1300
Magnhild Olofsdotter Förälders femmänning Isle of Man 1228 Trondheim, Norge 1300
Edvard I Plantagenet Gammelfar-/morförälders fyrmänning Westminster Palace, London, England 1239-06-18 Burgh-on-Sands, Northumberland 1307-07-07
Edvard I Plantagenet Gammelfar-/morförälders femmänning Westminster Palace, London, England 1239-06-18 Burgh-on-Sands, Northumberland 1307-07-07
Jean de Dreux Fyrmännings son 1240 1305
Beatrix Plantagenet Gammelfar-/morförälders fyrmänning Bourdeaux, Gascogne, Frankrike 1242-06-25 London, England 1275-03-24
Beatrix Plantagenet Gammelfar-/morförälders femmänning Bourdeaux, Gascogne, Frankrike 1242-06-25 London, England 1275-03-24
Hallsten Torleifsson Far-/morförälders sexmänning Isle of Man 1272 1345
Edward II Plantagenet Far-/morförälders femmänning Caernarvon Castle, Wales 1284-04-25 Berkeley Castle, Gloucestershire 1327-09-21
Edward II Plantagenet Far-/morförälders sexmänning Caernarvon Castle, Wales 1284-04-25 Berkeley Castle, Gloucestershire 1327-09-21
Guy VII de Dreux Förälders sexmänning 1287 1331
Edward III Plantagenet Förälders sexmänning Windsor Castle, England 1312-11-13 Sheen Palace, Surrey 1377-06-21