Lennart Erikssons anor

Guy VII de Dreux

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Arthur II av Dreux 1262 Maria av Limoges 1260

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Jeanne d' Avaugour Jeanne (I) de Dreux

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1287
Död 1331

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Jeanne d' Avaugour Partner eller fru 1327
Barn
Jeanne (I) de Dreux Dotter 1319 1384
Föräldrar
Maria av Limoges Mor 1260 1291
Arthur II av Dreux Far 1262 1312
Barnbarn
Jean (I) de Châtillon Barnbarn 1340 1404
Barnbarns barn
Guillaume de Châtillon Barnbarns barn 1400 1454
Barnbarns barnbarn
Françoise de Châtillon Barnbarns barnbarn 1481
Barnbarns barnbarns barn
Jean d' Albret Barnbarns barnbarns barn 1470 1516
Barnbarns barnbarns barnbarn
Henrik (II) d' Albret Barnbarns barnbarns barnbarn 1503 1555
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Jeanne d' Albret Barnbarns barnbarns barnbarns barn Saint-Germain-en-Laye, Frankrike 1528-11-16 Paris, Frankrike 1572-06-09
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Henrik (IV) av Bourbon Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Pau 1553-12-13 Paris, Frankrike 1610-05-14
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Ludvig (XIII) av Bourbon Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Fontainebleau, Frankrike 1601-09-27 Paris, Frankrike 1643-05-14
Far-/morföräldrar
Jean de Dreux Farfar/morfar 1240 1305
Beatrix Plantagenet Farmor/mormor Bourdeaux, Gascogne, Frankrike 1242-06-25 London, England 1275-03-24
Gammelfar-/morföräldrar
Henrik III av England Gammelfar-/morfar Winchester Castle, Hampshire, England 1207-10-01 Westminster, London, England 1272-11-16
Jean I de Dreux Gammelfar-/morfar 1217 1286
Eleonora av Provence Gammelfar-/mormor Aix-en-Provence, Frankrike 1223 Amesbury, Wiltshire, England 1291-06-25
Blance de Champagne Gammelfar-/mormor 1224 1283
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Johan Plantagenet Gammel-gammelfar-/morfar Beaumont Palace, Oxford 1166-12-24 Newark Castle, Newark-on-Trent, Nottinghamshire, England 1216-10-19
Isabella av Angoulême Gammel-gammelfar-/mormor 1188 Fontevraud, Frankrike 1246-05-31
Pierre I de Dreux Gammel-gammelfar-/morfar 1191 1250
Alix I de Thouars Gammel-gammelfar-/mormor 1200 1221
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Eleonora av Akvitanien Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1122 1204-04-01
Henrik II av England Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Le Mans, Frankrike 1133-03-05 Chinon, Frankrike 1189-07-06
Guy de Thouars Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1155 1213
Constance de Penthièvre Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1161 1201
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Matilda av England Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1102-02-07 Rouen, Frankrike 1167-09-10
Godefroi Plantagenet av Anjou Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1113-08-24 Château-du-Loir, Frankrike 1151-09-07
Conan IV Penthièvre Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1138 1171
Margareta av Skottland Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1139 1201
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Alain de Penthièvre Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1146
Henrik I av England Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Selby, Yorkshire, England 1068-09-01 Lyons la Foret, Normandie, Frankrike 1135-12-01
Matilda av Skottland Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1080 1118-05-01
Berthe I de Cournouaille Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1119 1157
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Vilhelm I Erövraren av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Falaise, Normandie, Frankrike 1028-07-09 Rouen, Normandie, Frankrike 1087-09-07
Matilda av Flandern Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Lille, Frankrike 1031 Caen, Normandie, Frankrike 1083-11-02
Conan III Cournouaille Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1097 1148
Matilda av England Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1102-02-07 Rouen, Frankrike 1167-09-10
Matilda av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1103
Gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Edvard I Plantagenet Gammel-farbror eller -morbror Westminster Palace, London, England 1239-06-18 Burgh-on-Sands, Northumberland 1307-07-07
Gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Berthe I de Cournouaille Gammel-gammel-gammel-gammel-faster eller -moster 1119 1157
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Elisabet av England Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-faster eller -moster 1083 1150
Matilda av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-faster eller -moster 1103
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -fastrar, -morbröder och -mostrar
Henrik II av England Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror Le Mans, Frankrike 1133-03-05 Chinon, Frankrike 1189-07-06
Avlägsna kusiner
Jean de Dreux Sexmänning 1240 1305
Edward III Plantagenet Tremänning (syssling) Windsor Castle, England 1312-11-13 Sheen Palace, Surrey 1377-06-21
Andra anhöriga
Afreca of Galloway Gammelfar-/morförälders sexmänning Galloway 1099 Isle of Man 1130
Berthe I de Cournouaille Gammelfar-/morförälders sexmänning 1119 1157
Gudröd IV Olofsson Gammelgammelfar-/morförälders tremänning Isle of Man 1127 1187-11-10
Conan IV Penthièvre Gammelgammelfar-/morförälders tremänning 1138 1171
Conan IV Penthièvre Gammelfar-/morförälders sexmänning 1138 1171
Constance de Penthièvre Gammelfar-/morförälders fyrmänning 1161 1201
Constance de Penthièvre Gammelfar-/morförälders tremänning 1161 1201
Reginald III Gudrödsson Gammelfar-/morförälders fyrmänning 1165 1229
Johan Plantagenet Gammelgammelgammelgammelfar-/morförälders kusin Beaumont Palace, Oxford 1166-12-24 Newark Castle, Newark-on-Trent, Nottinghamshire, England 1216-10-19
Olof II "Den Svarte" Gudrödsson Gammelfar-/morförälders fyrmänning Isle of Man 1174 1237-05-21
Gudröd "Don" Reginaldsson Far-/morförälders femmänning 1186 1237
Alix I de Thouars Far-/morförälders femmänning 1200 1221
Alix I de Thouars Far-/morförälders fyrmänning 1200 1221
Henrik III av England Gammelgammelgammelfar-/morförälders tremänning Winchester Castle, Hampshire, England 1207-10-01 Westminster, London, England 1272-11-16
Harald II Gudrödsson Förälders sexmänning 1210 1287
Jean I de Dreux Förälders sexmänning 1217 1286
Jean I de Dreux Förälders femmänning 1217 1286
Magnhild Olofsdotter Far-/morförälders femmänning Isle of Man 1228 Trondheim, Norge 1300
Edvard I Plantagenet Gammelgammelfar-/morförälders fyrmänning Westminster Palace, London, England 1239-06-18 Burgh-on-Sands, Northumberland 1307-07-07
Beatrix Plantagenet Gammelgammelfar-/morförälders fyrmänning Bourdeaux, Gascogne, Frankrike 1242-06-25 London, England 1275-03-24
Arthur II av Dreux Gammelfar-/morförälders femmänning 1262 1312
Hallsten Torleifsson Förälders sexmänning Isle of Man 1272 1345
Edward II Plantagenet Gammelfar-/morförälders femmänning Caernarvon Castle, Wales 1284-04-25 Berkeley Castle, Gloucestershire 1327-09-21
Edward II Plantagenet Förälders kusin Caernarvon Castle, Wales 1284-04-25 Berkeley Castle, Gloucestershire 1327-09-21
Edward III Plantagenet Far-/morförälders sexmänning Windsor Castle, England 1312-11-13 Sheen Palace, Surrey 1377-06-21
Lionel Plantagenet Tremännings son Antwerpen, Brabant 1338-11-29 Alba, Piedmonte, Italien 1368-10-17
Philippa Plantagenet Tremännings barnbarn Eltham Palace, Kent 1355-08-16 1378-01-05
Elizabeth Mortimer Tremännings barnbarns barn Usk, Monmouthshire, Wales 1371-02-12 1417-04-20