Lennart Erikssons anor

Licianus av Rom

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Valerius Licianus 267 Constantia av Rom 281

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Okänd 10 Thermantia Flavius Coca

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 300
Död 364 Turin, Italien

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Okänd 10 Partner eller fru
Barn
Thermantia Flavius Coca Dotter Coca, Segovien 325 Cauca 386
Föräldrar
Valerius Licianus Far 267 324
Constantia av Rom Mor Eboracum 281
Barnbarn
Flavius den store Theodosius, Kejsare av Rom Barnbarn Cauca 347-01-11 Milano 395-01-17
Barnbarns barn
Aelia Gallia Placidia av Rom Barnbarns barn Mediolanum 392 Rom 450-11-27
Barnbarns barnbarn
Flavius Placidius Valentinianus III, Kejsare av Rom Barnbarns barnbarn Ravenna 419-07-02 Rom 455-03-16
Barnbarns barnbarns barn
Eudocia av Rom Barnbarns barnbarns barn Rom 439
Barnbarns barnbarns barnbarn
Hilderic av Vandalerna Barnbarns barnbarns barnbarn Kartago 480 Kartago 533
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Hildis av Vandalerna Barnbarns barnbarns barnbarns barn Kartago 520 Jylland, Danmark, Danmark 572
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Hildis Valdarsdotter Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) Jylland, Danmark 560 Wessex, England 592
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Moalda Kinriksdotter Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Jylland, Danmark 594 Jylland, Danmark 612
Far-/morföräldrar
Aurelius Valerius Constantius Farfar/morfar Rom 242 Eboracum, Yorkshire, England 306-07-23
Helene de la Crox Farmor/mormor Drepanum, Mindre Asien 248 Konstantinopel 328
Gammelfar-/morföräldrar
Flavius Eutropius Gammelfar-/morfar Rom 200 270
Claudia Crispina Gammelfar-/mormor Rom 203 Turin, Italien 253
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Commodus Gammel-gammelfar-/morfar Lanuvium, Italien 161-08-31 Italien 192-12-31
Bruttia Crispina Gammel-gammelfar-/mormor 164 191
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Okänd 11 Gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Gaius Bruttius Praesens Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 119 180
Marcus Aurelius Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Rom 121-04-26 Wien, Österrike, Österrike 179-03-17
Annia Galeria Faustina Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 125 Halala, Kappadokien 175
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Domitia Lucilla Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Marcus Annius Verus Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar
Gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Annia Aurelia Galeria Lucilla Gammel-gammel-gammel-faster eller moster 148-03-07 182
Gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Anna Cornificia Faustina Gammel-gammel-gammel-gammel-faster eller -moster 122 158
Andra anhöriga
Aurelia Gammelfar-/morförälders kusin
Ummidia Cornificia Faustina Gammelfar-/morförälders sexmänning 141 182