Lennart Erikssons anor

Henrik (II) d' Albret

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Jean d' Albret 1470 Catherine de Foix 1470

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Marguerite d' Angouleme 1492 Jeanne d' Albret

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1503
Död 1555

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Marguerite d' Angouleme Partner eller fru 1492 1549
Barn
Jeanne d' Albret Dotter Saint-Germain-en-Laye, Frankrike 1528-11-16 Paris, Frankrike 1572-06-09
Föräldrar
Catherine de Foix Mor 1470 1517
Jean d' Albret Far 1470 1516
Barnbarn
Henrik (IV) av Bourbon Barnbarn Pau 1553-12-13 Paris, Frankrike 1610-05-14
Barnbarns barn
Ludvig (XIII) av Bourbon Barnbarns barn Fontainebleau, Frankrike 1601-09-27 Paris, Frankrike 1643-05-14
Barnbarns barnbarn
Ludvig (XVI) av Bourbon Barnbarns barnbarn Saint-Germain-en-Laye, Frankrike 1638-09-05 Versailles, Frankrike 1715-09-01
Barnbarns barnbarns barn
Louis av Bourbon Barnbarns barnbarns barn Fontainebleau, Frankrike 1661-11-01 Meudon, Frankrike 1711-04-14
Barnbarns barnbarns barnbarn
Filip (V) av Bourbon Barnbarns barnbarns barnbarn Versailles, Frankrike 1683-12-19 Madrid, Spanien 1746-07-09
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Karl (III) av Bourbon Barnbarns barnbarns barnbarns barn Madrid, Spanien 1716-01-20 Madrid, Spanien 1788-12-14
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Ferdinand (I) av Bourbon Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Neapel 1751-01-12 Neapel 1825-01-04
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Frans (I) av Bourbon Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Neapel 1777-08-14 Neapel 1830-11-08
Far-/morföräldrar
Françoise de Châtillon Farmor/mormor 1481
Alain d' Albret Farfar/morfar 1440 1522
Gammelfar-/morföräldrar
Isabelle de La Tour d’ Auvergne Gammelfar-/mormor 1488
Guillaume de Châtillon Gammelfar-/morfar 1400 1454
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Jean (I) de Châtillon Gammel-gammelfar-/morfar 1340 1404
Marguerite de Clisson Gammel-gammelfar-/mormor 1366 1441
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Charles Châtillon-sur-Marne Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1319 1364
Jeanne (I) de Dreux Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1319 1384
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Jeanne d' Avaugour Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1327
Guy VII de Dreux Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1287 1331
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Maria av Limoges Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1260 1291
Arthur II av Dreux Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1262 1312
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Jean de Dreux Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1240 1305
Beatrix Plantagenet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Bourdeaux, Gascogne, Frankrike 1242-06-25 London, England 1275-03-24