Lennart Erikssons anor

Jeanne d' Albret

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Henrik (II) d' Albret 1503 Marguerite d' Angouleme 1492

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Antoine av Bourbon 1518-04-22 Henrik (IV) av Bourbon

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1528-11-16 Saint-Germain-en-Laye, Frankrike
Död 1572-06-09 Paris, Frankrike

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Antoine av Bourbon Partner eller man La Fère, Picardie, France 1518-04-22 Les Andelys, Eure 1562-11-17
Barn
Henrik (IV) av Bourbon Son Pau 1553-12-13 Paris, Frankrike 1610-05-14
Föräldrar
Marguerite d' Angouleme Mor 1492 1549
Henrik (II) d' Albret Far 1503 1555
Barnbarn
Ludvig (XIII) av Bourbon Barnbarn Fontainebleau, Frankrike 1601-09-27 Paris, Frankrike 1643-05-14
Barnbarns barn
Ludvig (XVI) av Bourbon Barnbarns barn Saint-Germain-en-Laye, Frankrike 1638-09-05 Versailles, Frankrike 1715-09-01
Barnbarns barnbarn
Louis av Bourbon Barnbarns barnbarn Fontainebleau, Frankrike 1661-11-01 Meudon, Frankrike 1711-04-14
Barnbarns barnbarns barn
Filip (V) av Bourbon Barnbarns barnbarns barn Versailles, Frankrike 1683-12-19 Madrid, Spanien 1746-07-09
Barnbarns barnbarns barnbarn
Karl (III) av Bourbon Barnbarns barnbarns barnbarn Madrid, Spanien 1716-01-20 Madrid, Spanien 1788-12-14
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Ferdinand (I) av Bourbon Barnbarns barnbarns barnbarns barn Neapel 1751-01-12 Neapel 1825-01-04
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Frans (I) av Bourbon Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Neapel 1777-08-14 Neapel 1830-11-08
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Ferdinand II av Bourbon Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Palermo, Sicilien 1810-01-12 Caserta 1859-05-22
Far-/morföräldrar
Catherine de Foix Farmor/mormor 1470 1517
Jean d' Albret Farfar/morfar 1470 1516
Gammelfar-/morföräldrar
Françoise de Châtillon Gammelfar-/mormor 1481
Alain d' Albret Gammelfar-/morfar 1440 1522
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Isabelle de La Tour d’ Auvergne Gammel-gammelfar-/mormor 1488
Guillaume de Châtillon Gammel-gammelfar-/morfar 1400 1454
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Jean (I) de Châtillon Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1340 1404
Marguerite de Clisson Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1366 1441
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Charles Châtillon-sur-Marne Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1319 1364
Jeanne (I) de Dreux Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1319 1384
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Jeanne d' Avaugour Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1327
Guy VII de Dreux Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1287 1331
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Maria av Limoges Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1260 1291
Arthur II av Dreux Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1262 1312