Lennart Erikssons anor

Helene de la Crox

Persondiagram

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Aurelius Valerius Constantius 242 Constantia av Rom

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 248 Drepanum, Mindre Asien
Död 328 Konstantinopel

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Aurelius Valerius Constantius Partner eller man Rom 242 Eboracum, Yorkshire, England 306-07-23
Barn
Constantia av Rom Dotter Eboracum 281
Barnbarn
Licianus av Rom Barnbarn 300 Turin, Italien 364
Barnbarns barn
Thermantia Flavius Coca Barnbarns barn Coca, Segovien 325 Cauca 386
Barnbarns barnbarn
Flavius den store Theodosius, Kejsare av Rom Barnbarns barnbarn Cauca 347-01-11 Milano 395-01-17
Barnbarns barnbarns barn
Aelia Gallia Placidia av Rom Barnbarns barnbarns barn Mediolanum 392 Rom 450-11-27
Barnbarns barnbarns barnbarn
Flavius Placidius Valentinianus III, Kejsare av Rom Barnbarns barnbarns barnbarn Ravenna 419-07-02 Rom 455-03-16
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Eudocia av Rom Barnbarns barnbarns barnbarns barn Rom 439
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Hilderic av Vandalerna Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Kartago 480 Kartago 533
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Hildis av Vandalerna Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Kartago 520 Jylland, Danmark, Danmark 572