Lennart Erikssons anor

Barbro Blix

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Joen Persson Blix 1595-04-24

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Ericus Erici Djupaedius 1620 Martin Djupaedius

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1630 Styrnäs

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Ericus Erici Djupaedius Partner eller man Djuped, Styrnäs, Västernorrland 1620
Barn
Martin Djupaedius Son Grundsunda, Västernorrland 1660 Härnösand 1701
Föräldrar
Joen Persson Blix Far Styrnäs 1595-04-24
Barnbarn
Margareta Djupaedia Barnbarn Härnösand 1698-05-08 Arnäs 1774-01-02
Barnbarns barn
Gertrud Kenzelia Barnbarns barn Härnösand 1727-08-24 Näsland, Säbrå, Västernorrland 1792-03-13
Barnbarns barnbarn
Fredrika Biberg Barnbarns barnbarn 1765-07-29 Selånger 1834-10-12
Barnbarns barnbarns barn
Sara Karolina Rodling Barnbarns barnbarns barn Säbrå 1809-01-09 Revsund 1857-01-05
Barnbarns barnbarns barnbarn
Sara Fredrika Charlotta Nordien Barnbarns barnbarns barnbarn Bodum 1843-10-15 Uppsala, Uppsala
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Albertina "Berta" Kerfstedt Barnbarns barnbarns barnbarns barn Hudiksvall, Gävleborg 1869-07-02 Stockholm, Stockholm 1965-10-14
Far-/morföräldrar
Peder Månsson Blix Farfar/morfar Undersåker 1542-05-14 Styrnäs 1632
Anna Jonsdotter Nortman Farmor/mormor Nora 1564 Styrnäs 1634-04-16
Gammelfar-/morföräldrar
Ingrid Hansdotter Gammelfar-/mormor Norrala 1500 Undersåker 1560
Mogens Karlsson Blix Gammelfar-/morfar Klocksåsen, Näs 1502 Undersåker 1570
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Karl Larsson Gammel-gammelfar-/morfar Klocksåsen 1460 Klocksåsen 1538
Margareta Hansdotter Gammel-gammelfar-/mormor 1460-06-30 1520-01-01
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Lars Svensson Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Hovdsjö, Nyhem 1435 Kloxåsen, Näs, Jämtland 1516
Margareta Johansdotter Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Kloxåsen, Näs, Jämtland 1440 Kloxåsen, Näs, Jämtland 1510
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Okänd 23 Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Johan Sigurdsson Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Klocksåsen 1420 Klocksåsen 1470
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Okänd 21 Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Sigurd Jonsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Alsen 1380 Klocksåsen 1477
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Okänd 20 Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Joen Pedersson Skanke Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1344 1411
Farbröder, morbröder, fastrar och mostrar
Mårten Persson Blixencron Farbror eller morbror Styrnäs 1596-08-20 Stockholm 1667-04-28