Lennart Erikssons anor

Karl Martell

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Pippin II den äldre av Heristal 635 Alpais Sonja av Sachsen

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Rotrude av Austrasien 690 Pippin den lille

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 0686-08-23
Död 0741-10-22

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Rotrude av Austrasien Partner eller fru 690 724
Barn
Pippin den lille Son 0768-09-24
Föräldrar
Alpais Sonja av Sachsen Mor
Pippin II den äldre av Heristal Far 635 714
Barnbarn
Karl den Store Barnbarn 742 0814-01-28
Barnbarns barn
Pipin I av Italien Barnbarns barn 773 810
Ludvig den Fromme av Akvitanien Barnbarns barn 778 0840-06-20
Barnbarns barnbarn
Kunigunda Barnbarns barnbarn 797 St. Amrosius, Mailand 0818-08-17
Rotrude av Akvitanien Barnbarns barnbarn 800
Barnbarns barnbarns barn
Pepin II av Peronne Barnbarns barnbarns barn 817 840
Ranulf I av Akvitanien Barnbarns barnbarns barn 820 866
Barnbarns barnbarns barnbarn
Hubert I av Senlis Barnbarns barnbarns barnbarn 850 900
Ranulf II av Akvitanien Barnbarns barnbarns barnbarn 850 0890-08-05
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Ebalus Manzer av Akvitanien Barnbarns barnbarns barnbarns barn 870 935
Sprota av Senlis Barnbarns barnbarns barnbarns barn Frankrike 911 945
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Vilhelm III av Akvitanien Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Poitiers, Vienne, Poitou-Charentes, Frankrike 0915-04-03 Poitiers, Vienne, Poitou-Charentes, Frankrike 0963-04-03
Rickard I the Fearless av Normandiet Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 933 966
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Rickard II den gode av Normandiet Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1026-08-28
Vilhelm IV Fierebras av Akvitanien Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 937 0994-02-03
Adelheid av Akvitanien Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 945 1004
Far-/morföräldrar
Ansigise av Austrasien Farfar/morfar 607 662
Begga von Heristal Farmor/mormor Landen, Belgien 613 Frankrike 698
Gammelfar-/morföräldrar
Arnold Metz Gammelfar-/morfar Heristal, Liege, Belgien 0582-08-13 Metz, Mosel, Frankrike 0641-08-16
Pepin I den äldre av Austrasien Gammelfar-/morfar 585 639
Dodo av Heristal Gammelfar-/mormor 586
Itta Iduberga av Asti Gammelfar-/mormor Landen, Belgien 592 652
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Arnoldus av Metz Gammel-gammelfar-/morfar
Boso Bodogiesel av Neustrien Gammel-gammelfar-/morfar
Carolman av Landen Gammel-gammelfar-/morfar
Chrodoare av Amay Gammel-gammelfar-/mormor
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Ausbert av Mosel Gammel-gammel-gammelfar-/morfar
Mummolin av Neustrien Gammel-gammel-gammelfar-/morfar
Blithilde av Köln Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Soissons, Picardie, Frankrike 515 Metz, Moselle, Frankrike 580
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Adalbert Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar
Dotter 2 till Florentin av Genève Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Munderic Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar
Okänd 4 Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Clothar I av Franken Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 497 561
Arégonde av Franken Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Thüringen, Tyskland 504 Abbaye De St Benoit Sur Loire, Loiret, France, Loiret 587-08-13
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Clovis I av Franken Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 466 511
Clotilde av Burgund Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Lyon, Burgund 475 Tours 545
Ferreolus av Rodez Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 485
Florentin av Genève Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 485 513
Artemie av Lyon Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 490
Doda av Reims Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 509
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Okänd 8 Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Basina av Thüringen Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 438 477
Childeric I av Franken Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 440 482
Tonantius Ferreolus av Narbonne Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 450 517
Chloderic I av Franken Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 509