Lennart Erikssons anor

Gunborg Thormodsdatter Kamp

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Tormod Eivindsen Kamp 1400 Birgitte Cecilia Olufsdatter Gyldenhorn 1380

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Gjest Holk 1412 Amund Gjertsen

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1430 Borge, Östfold
Död 1489 Borge, Östfold

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Gjest Holk Partner eller man 1412 1488
Barn
Amund Gjertsen Son Salthammer, Skogn, Nord-Trøndelag, Norge 1460 Norge 1521
Föräldrar
Birgitte Cecilia Olufsdatter Gyldenhorn Mor 1380 Östby, Skjeberg, Norge 1433-08-04
Tormod Eivindsen Kamp Far Borge, Östfold 1400 1459
Barnbarn
Sigurd Amundsen Barnbarn Salthammar - Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norge 1490 Verdal, Nord-Trøndelag, Norge 1573-01-01
Barnbarns barn
Magdalene Sigurdsdatter Barnbarns barn Verdal, Nord-Trøndelag, Norge 1536 Köpenhamn, Danmark 1595-11-19
Barnbarns barnbarn
Birgitte Lauritsdatter Barnbarns barnbarn Trondheim, Sor-Trondelag, Norway 9 Jan 1555 Oviken, Jamtland, Sweden 1628
Birgitte Lauritsdatter Arctander Barnbarns barnbarn Trondheim, Norge 1555-01-09 Oviken 1628
Samuel Lauritsen Arctander Barnbarns barnbarn Stjordal, N Trondelag, Norway 9 Jan 1555 Stjordalen, Norway 21 Mar 1607
Niels Lauritsen Arctander Barnbarns barnbarn Norge, James, Virginia, United States 1559 Norge, James, Virginia, United States 1616
Barnbarns barnbarns barn
Gertrud Eriksdotter Blix Barnbarns barnbarns barn abt 1575
Lauritz Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barn Oviken, Jamtland, Sweden abt 1575 Refsund, Jamtlands, Sweden abt 1658
Erik Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barn Oviken, Berg, Jämtland, Sweden 1576 Hammerdal, Jämtland, Sweden 1645
Dorothea Eriksdotter Blix Barnbarns barnbarns barn abt 1578
Kristoffer Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barn Oviken, Jamtland, Sweden abt 1580 Oviken, Jamtland, Sweden abt 1645
Peder Eriksen Barnbarns barnbarns barn abt 1580 Lødingen, Nordland, Norway abt 1644
Lars Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barn Oviken, Jamtland, Sweden abt 1585 Revsund, Jamtland, Sweden abt 1658
Karin Eriksdotter Barnbarns barnbarns barn abt 1590
Gjertrud Eriksdatter Barnbarns barnbarns barn Trondheim, Sor-Trondelag, Norway abt 1600 abt 1656
Berit Eriksdotter Blix Barnbarns barnbarns barn 14 Nov 1600 Bergen, Hordaland, Norway
Peder Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barn Hammerdal, Jamtland, Sweden 1621 Oksnes prestegard, Oksnes, Nordland, Norway May 1694
Barnbarns barnbarns barnbarn
Hans Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barnbarn Oviken 1612 Grenås, Hammerdal 1689-02-01
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Cecilia Hansdotter Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Erik Hansson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barn Grenås, Hammerdal 1646-09-20 Grenås, Hammerdal, Hammerdal, Z, Sverige 1733-08-30
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Anders Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Grenås, Hammerdal 1688-04-22 Ön, Ström 1751-01-21
Valborg Persdotter Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) Grenås, Hammerdal 1691-03-15 Sikås, Hammerdal 1758
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Gölin Andersdotter Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Ön, Ström 1716-01-02 Lillholmen, Havsnäs 1789-01-01
Jöns Jönsson Vikström Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1737 1802
Far-/morföräldrar
Åsa Ulfsdotter Roos af Ervalla Farmor/mormor Sverige 1370 Onsøy, Fredrikstad, Östfold, Norge 1433-08-04
Oluf Torsteinsson Gyldenhorn Farfar/morfar Elingaard, Onsøy, Østfold, Norge 1385 Elingaard, Onsøy, Østfold, Norge 1435
Gammelfar-/morföräldrar
Cecilia Jonsdatter Rose til Sudrheim Gammelfar-/mormor 1336 1411
Ulf Jonsson Roos af Ervalla Gammelfar-/morfar 1369 1415
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Birgitta Knutsdotter Gammel-gammelfar-/mormor 1395
Birgitta Knutsdotter Gammel-gammelfar-/mormor
Jon Havtoresson Rose Gammel-gammelfar-/morfar Island 1312 Sørum, Akershus, Norge 1390
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Cecilia Röriksdotter Gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Knut Magnusson Gammel-gammel-gammelfar-/morfar
Havtore Rose Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Sørum, Akershus, Norge 1275 Borregård, Norge 1320
Agnes Håkonsdotter Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Gloppen 1292 Sørum, Gjerdrum, Akershus, Norge 1319-08-05
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Birgitta Filipsdotter Hjorthorn Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Gro Sigurdsdatter Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Rörik Algotsson Griphuvud Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar
Håkon V Magnusson Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Tønsberg, Vestfold, Norge 1270-04-10 Tunsberghus, Tønsberg, Vestfold, Norge 1319-05-08
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Filip Törnesson Hjorthorn Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar
NN Filipsdotter Aspenäs Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Magnus VI Håkonsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Tønsberg, Vestfold, Norge 1238-05-01 Bergen, Hordaland, Norge 1280-05-09
Ingeborg Eriksdotter av Danmark Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Köpenhamn 1244 Oslo, Norge 1287-03-26
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Cecilia Knutsdotter Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Filip Birgersson Aspenäs Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar
Erik IV Valdemarsen "Plovpenning" av Danmark Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Vordingborg, Danmark 1216 Schlesvig, Danmark 1250-08-10
Jutta av Sachsen Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Aschersleben, Brandenburg, Tyskland 1216 Magdeburg, Tyskland 1261-02-02
Gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Cecilia Jonsdatter Rose til Sudrheim Gammel-gammel-faster eller moster 1336 1411
Ulf Jonsson Roos af Ervalla Gammel-gammel-farbror eller morbror 1369 1415
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
NN Magnusdatter av Norge Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-faster eller -moster Norge Orkneyöarna, Skottland
Andra anhöriga
Magnus av Orkney Gammelfar-/morförälders sexmänning Orkneyöarna 1270 Skottland 1321
Alexander Fraser Gammelgammelfar-/morförälders tremänning Skottland 1318 Skottland 1361
Hugh Fraser of Lovat Gammelfar-/morförälders fyrmänning Lovat, Inverness-shire 1350 Lovat, Inverness-shire 1410
Åsa Ulfsdotter Roos af Ervalla Far-/morförälders kusin Sverige 1370 Onsøy, Fredrikstad, Östfold, Norge 1433-08-04
Alexander Fraser of Lovat Far-/morförälders femmänning Lovat Castle, Kilmorack, Invernessshire 1374 Skottland 1416
Birgitte Cecilia Olufsdatter Gyldenhorn Förälders tremänning 1380 Östby, Skjeberg, Norge 1433-08-04
Marjorie Fraser of Lovat Förälders sexmänning Hamilton, Lanarkshire 1400 Skottland 1442-08-01
Amund Gjertsen Fyrmännings son Salthammer, Skogn, Nord-Trøndelag, Norge 1460 Norge 1521
Sigurd Amundsen Fyrmännings barnbarn Salthammar - Skogn, Levanger, Nord-Trøndelag, Norge 1490 Verdal, Nord-Trøndelag, Norge 1573-01-01