Lennart Erikssons anor

Pippin den lille

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Karl Martell 0686-08-23 Rotrude av Austrasien 690

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Leutberga 712 Karl den Store

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Död 0768-09-24

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Leutberga Partner eller fru 712 760
Barn
Karl den Store Son 742 0814-01-28
Föräldrar
Karl Martell Far 0686-08-23 0741-10-22
Rotrude av Austrasien Mor 690 724
Barnbarn
Pipin I av Italien Barnbarn 773 810
Ludvig den Fromme av Akvitanien Barnbarn 778 0840-06-20
Barnbarns barn
Kunigunda Barnbarns barn 797 St. Amrosius, Mailand 0818-08-17
Rotrude av Akvitanien Barnbarns barn 800
Barnbarns barnbarn
Pepin II av Peronne Barnbarns barnbarn 817 840
Ranulf I av Akvitanien Barnbarns barnbarn 820 866
Barnbarns barnbarns barn
Hubert I av Senlis Barnbarns barnbarns barn 850 900
Ranulf II av Akvitanien Barnbarns barnbarns barn 850 0890-08-05
Barnbarns barnbarns barnbarn
Ebalus Manzer av Akvitanien Barnbarns barnbarns barnbarn 870 935
Sprota av Senlis Barnbarns barnbarns barnbarn Frankrike 911 945
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Vilhelm III av Akvitanien Barnbarns barnbarns barnbarns barn Poitiers, Vienne, Poitou-Charentes, Frankrike 0915-04-03 Poitiers, Vienne, Poitou-Charentes, Frankrike 0963-04-03
Rickard I the Fearless av Normandiet Barnbarns barnbarns barnbarns barn 933 966
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Rickard II den gode av Normandiet Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1026-08-28
Vilhelm IV Fierebras av Akvitanien Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 937 0994-02-03
Adelheid av Akvitanien Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) 945 1004
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Robert II den fromme av Frankrike Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 0972-03-27 1031-07-20
Alice av Normandiet Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1002 1038
Robert II den magnifike av Normandiet Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Normandie, Frankrike, Frankrike 1008 Nice, Bithynien, Turkiet 1035-06-22
Far-/morföräldrar
Alpais Sonja av Sachsen Farmor/mormor
Okänd 3 Farmor/mormor
Pippin II den äldre av Heristal Farfar/morfar 635 714
Leutwinus Treves Farfar/morfar 664 713
Gammelfar-/morföräldrar
Kunza Gammelfar-/mormor
Ansigise av Austrasien Gammelfar-/morfar 607 662
Begga von Heristal Gammelfar-/mormor Landen, Belgien 613 Frankrike 698
Warinus Gammelfar-/morfar 652 677
Doda av Pfalz Gammelfar-/mormor 654 678
Robert av Pfalz Gammelfar-/morfar 654
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Arnold Metz Gammel-gammelfar-/morfar Heristal, Liege, Belgien 0582-08-13 Metz, Mosel, Frankrike 0641-08-16
Pepin I den äldre av Austrasien Gammel-gammelfar-/morfar 585 639
Dodo av Heristal Gammel-gammelfar-/mormor 586
Itta Iduberga av Asti Gammel-gammelfar-/mormor Landen, Belgien 592 652
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Arnoldus av Metz Gammel-gammel-gammelfar-/morfar
Boso Bodogiesel av Neustrien Gammel-gammel-gammelfar-/morfar
Carolman av Landen Gammel-gammel-gammelfar-/morfar
Chrodoare av Amay Gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Ausbert av Mosel Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar
Mummolin av Neustrien Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar
Blithilde av Köln Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Soissons, Picardie, Frankrike 515 Metz, Moselle, Frankrike 580
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Adalbert Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar
Dotter 2 till Florentin av Genève Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Munderic Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar
Okänd 4 Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Clothar I av Franken Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 497 561
Arégonde av Franken Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Thüringen, Tyskland 504 Abbaye De St Benoit Sur Loire, Loiret, France, Loiret 587-08-13
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Clovis I av Franken Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 466 511
Clotilde av Burgund Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Lyon, Burgund 475 Tours 545
Ferreolus av Rodez Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 485
Florentin av Genève Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 485 513
Artemie av Lyon Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 490
Doda av Reims Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 509