Lennart Erikssons anor

Åsta Gudbrandsdotter

Persondiagram

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 970
Död 1020

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Harald Grenske Gudrödsson Partner eller man 960 1010
Sigurd Syr Halvdansson Partner eller man 960
Barn
Olof den Helige Haraldsson Son 995 Sticklastad, Norway 1030-07-29
Harald III "Hårdråde" Sigurdsson Son Norge 1015 Stamford Bridge, England 1066
Barnbarn
Ulfhild av Norge Barnbarn 1020 1070-05-24
Ragnhild Maria av Norge Barnbarn Norge 1047 Isle of Man 1080
Barnbarns barn
Olof I Gudrödsson Barnbarns barn Isle of Man 1080 1153-06-29
Barnbarns barnbarn
Gudröd IV Olofsson Barnbarns barnbarn Isle of Man 1127 1187-11-10
Barnbarns barnbarns barn
Reginald III Gudrödsson Barnbarns barnbarns barn 1165 1229
Olof II "Den Svarte" Gudrödsson Barnbarns barnbarns barn Isle of Man 1174 1237-05-21
Barnbarns barnbarns barnbarn
Gudröd "Don" Reginaldsson Barnbarns barnbarns barnbarn 1186 1237
Magnhild Olofsdotter Barnbarns barnbarns barnbarn Isle of Man 1228 Trondheim, Norge 1300
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Harald II Gudrödsson Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1210 1287
Hallsten Torleifsson Barnbarns barnbarns barnbarns barn Isle of Man 1272 1345
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Torleif Haraldsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1228 1290
Nils Hallstensson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Norge 1300 Frösön 1350
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Hallsten Torleifsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Isle of Man 1272 1345
Peder Nilsson Skanke Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Mjälle, Frösön 1330 Hov, Hackås, Jämtland, Sverige 1420