Lennart Erikssons anor

Harald Grenske Gudrödsson

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Gudröd II Eiriksson 930

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 960
Födelse 960
Död 995
Död 1010 1

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Åsta Gudbrandsdotter Partner eller fru 970 1020
Barn
Olof den Helige Haraldsson Son 995 Sticklastad, Norway 1030-07-29
Gudröd II Haraldsson Son 1030 1095
Föräldrar
Gudröd II Eiriksson Far 930 999
Barnbarn
Ulfhild av Norge Barnbarn 1020 1070-05-24
Olof I Gudrödsson Barnbarn Isle of Man 1080 1153-06-29
Barnbarns barn
Gudröd IV Olofsson Barnbarns barn Isle of Man 1127 1187-11-10
Barnbarns barnbarn
Reginald III Gudrödsson Barnbarns barnbarn 1165 1229
Olof II "Den Svarte" Gudrödsson Barnbarns barnbarn Isle of Man 1174 1237-05-21
Barnbarns barnbarns barn
Gudröd "Don" Reginaldsson Barnbarns barnbarns barn 1186 1237
Magnhild Olofsdotter Barnbarns barnbarns barn Isle of Man 1228 Trondheim, Norge 1300
Barnbarns barnbarns barnbarn
Harald II Gudrödsson Barnbarns barnbarns barnbarn 1210 1287
Hallsten Torleifsson Barnbarns barnbarns barnbarn Isle of Man 1272 1345
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Torleif Haraldsson Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1228 1290
Nils Hallstensson Barnbarns barnbarns barnbarns barn Norge 1300 Frösön 1350
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Hallsten Torleifsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Isle of Man 1272 1345
Peder Nilsson Skanke Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Mjälle, Frösön 1330 Hov, Hackås, Jämtland, Sverige 1420
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Nils Hallstensson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Norge 1300 Frösön 1350
Joen Pedersson Skanke Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1344 1411
Karl (Carolus) Pedersson (Petri) Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1360 1430
Far-/morföräldrar
Eirik "Blodyx" Haraldsson Farfar/morfar 895 954
Gammelfar-/morföräldrar
Harald "Hårfager" Halvdansson Gammelfar-/morfar 858 940
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Halvdan "Den Svarte" Gudrödsson Gammel-gammelfar-/morfar 820 870
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Gudröd "Veidekonge" Halvdansson Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 775 826
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Halvdan Eysteinsson Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 735 802
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Eystein Halvdansson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 702 735
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Halvdan Vitben Olofsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 680 715