Lennart Erikssons anor

Arnoldus av Metz

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Ausbert av Mosel Blithilde av Köln 515

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Dodo av Heristal

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Barn
Dodo av Heristal Dotter 586
Föräldrar
Ausbert av Mosel Far
Blithilde av Köln Mor Soissons, Picardie, Frankrike 515 Metz, Moselle, Frankrike 580
Barnbarn
Ansigise av Austrasien Barnbarn 607 662
Barnbarns barn
Pippin II den äldre av Heristal Barnbarns barn 635 714
Barnbarns barnbarn
Karl Martell Barnbarns barnbarn 0686-08-23 0741-10-22
Barnbarns barnbarns barn
Pippin den lille Barnbarns barnbarns barn 0768-09-24
Barnbarns barnbarns barnbarn
Karl den Store Barnbarns barnbarns barnbarn 742 0814-01-28
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Pipin I av Italien Barnbarns barnbarns barnbarns barn 773 810
Ludvig den Fromme av Akvitanien Barnbarns barnbarns barnbarns barn 778 0840-06-20
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Kunigunda Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) 797 St. Amrosius, Mailand 0818-08-17
Rotrude av Akvitanien Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) 800
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Pepin II av Peronne Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 817 840
Ranulf I av Akvitanien Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 820 866
Far-/morföräldrar
Adalbert Farfar/morfar
Okänd 4 Farmor/mormor
Clothar I av Franken Farfar/morfar 497 561
Arégonde av Franken Farmor/mormor Thüringen, Tyskland 504 Abbaye De St Benoit Sur Loire, Loiret, France, Loiret 587-08-13
Gammelfar-/morföräldrar
Clovis I av Franken Gammelfar-/morfar 466 511
Clotilde av Burgund Gammelfar-/mormor Lyon, Burgund 475 Tours 545
Ferreolus av Rodez Gammelfar-/morfar 485
Doda av Reims Gammelfar-/mormor 509
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Okänd 8 Gammel-gammelfar-/mormor
Basina av Thüringen Gammel-gammelfar-/mormor 438 477
Childeric I av Franken Gammel-gammelfar-/morfar 440 482
Tonantius Ferreolus av Narbonne Gammel-gammelfar-/morfar 450 517
Chloderic I av Franken Gammel-gammelfar-/morfar 509
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Okänd 9 Gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Sigbert den lame av Franken Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 509
Tonantius Ferreolus Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 405 469
Merovius av Franken Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 415 458
Papianilla Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 415
Vercia av Franken Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Westfalen 419
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Okänd 7 Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Clodius av Franken Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 395 448
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Okänd 6 Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Faramund av Franken Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 370 428