Lennart Erikssons anor

Gudröd II Haraldsson

Persondiagram

Ytterligare namn

Ytterligare namn Namn
Annat namn Crowan

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Harald Grenske Gudrödsson 960

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Ragnhild Maria av Norge 1047 Olof I Gudrödsson

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1030
Död 1095 1

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Ragnhild Maria av Norge Partner eller fru Norge 1047 Isle of Man 1080
Bröder och systrar
Olof den Helige Haraldsson Halvbror 995 Sticklastad, Norway 1030-07-29
Barn
Olof I Gudrödsson Son Isle of Man 1080 1153-06-29
Föräldrar
Harald Grenske Gudrödsson Far 960 1010
Barnbarn
Gudröd IV Olofsson Barnbarn Isle of Man 1127 1187-11-10
Barnbarns barn
Reginald III Gudrödsson Barnbarns barn 1165 1229
Olof II "Den Svarte" Gudrödsson Barnbarns barn Isle of Man 1174 1237-05-21
Barnbarns barnbarn
Gudröd "Don" Reginaldsson Barnbarns barnbarn 1186 1237
Magnhild Olofsdotter Barnbarns barnbarn Isle of Man 1228 Trondheim, Norge 1300
Barnbarns barnbarns barn
Harald II Gudrödsson Barnbarns barnbarns barn 1210 1287
Hallsten Torleifsson Barnbarns barnbarns barn Isle of Man 1272 1345
Barnbarns barnbarns barnbarn
Torleif Haraldsson Barnbarns barnbarns barnbarn 1228 1290
Nils Hallstensson Barnbarns barnbarns barnbarn Norge 1300 Frösön 1350
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Hallsten Torleifsson Barnbarns barnbarns barnbarns barn Isle of Man 1272 1345
Peder Nilsson Skanke Barnbarns barnbarns barnbarns barn Mjälle, Frösön 1330 Hov, Hackås, Jämtland, Sverige 1420
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Nils Hallstensson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Norge 1300 Frösön 1350
Joen Pedersson Skanke Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1344 1411
Karl (Carolus) Pedersson (Petri) Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1360 1430
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Peder Nilsson Skanke Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Mjälle, Frösön 1330 Hov, Hackås, Jämtland, Sverige 1420
Sigurd Jonsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Alsen 1380 Klocksåsen 1477
Örjan Karlsson Skancke Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1403 1477
Jöns Karlsson Skanke Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Hackås 1407 Marieby 1489
Far-/morföräldrar
Gudröd II Eiriksson Farfar/morfar 930 999
Gammelfar-/morföräldrar
Eirik "Blodyx" Haraldsson Gammelfar-/morfar 895 954
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Harald "Hårfager" Halvdansson Gammel-gammelfar-/morfar 858 940
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Halvdan "Den Svarte" Gudrödsson Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 820 870
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Gudröd "Veidekonge" Halvdansson Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 775 826
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Halvdan Eysteinsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 735 802
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Eystein Halvdansson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 702 735
Syskonbarn
Ulfhild av Norge Syskons dotter 1020 1070-05-24

Anteckningar

Gudröd I (Crovan) HARALDSSON
Yrke: Kung på Isle of Man och Hebriderna 1079-1095
Far: Harald (den svarte) GUDRÖDSSON (980 - 1040)
Mor: NN RAGNFREDSDOTTER (975 - 1030) Född: omkring 1030 Skottland, Hebriderna 1)
Död: omkring 1095 Skottland, Hebriderna, Islay 2)
Familj med Ragnhild Maria av NORGE (1047 - 1080)
Vigsel: omkring 1062 1)
Barn: Olof I (Bitling) GUDRÖDSSON (1080 - 1153) Noteringar
Gudröd gick i den norske kungen Harald 'Hårdrådes' tjänst och deltog i det berömda slaget vid Stamford Bridge den 25 september 1066. Engelsmännen besegrade norrmännen och Gudröd tog sin tillflykttill Isle of Man. Han insåg snart att öns försvar var svagt. Efter en tid for Gudröd till Norge, värvade en styrka på 600 man och bortåt 10 skepp, satte kurs mot öriket och erövrade det 1079. Gudrödvar en stor krigare och utvidgade sitt rike till att omfatta Hebriderna och till en tid även Dublin med omgivande landskap Leinster. (Källa: Jämten 1969, C.R. Carlsson)År 1098 drar Magnus 'Barfot' till Orkneyöarna, som de facto är ett oavhängigt jarladöme nu. Han lyckas infånga två bröder som heter Pål Jarl och Erland Jarl och skickar dem till Norge. I deras ställesätter han ett norskt regeringskollegium med sin åttaårige son Sigurd som toppfigur. På Hebriderna och Man härskar en hövding som heter Gudröd Crovan. Magnus 'Barfot' underlägger sig utan svårighetdennes rike. (Källa: Alf Henriksson)Från 1000-talets mitt känner man till de olika regenterna på Isle of Man genom en krönika kallad Chronicon Regum Manniae. I denna krönika nämns Godfred Crovan kallad 'kung Orry', som den förste blanden rad regenter. På Isle of Man finns en grav strax utanför Laxey, som kallas för 'kung Orres grav'. Själv begrovs kung Orre på ön Islay i Hebriderna. Godfred regerade från år 1079, då han vannslaget vid Skyhill (väster om Ramsey) över sina medtävlare om makten. Han fördrevs dock år 1093 av den norske kungen Magnus 'Barfot'. Efter Godfred var samtliga regenter av nordiskt ursprung och devar alla underställda Norges kung. Men i praktiken var de suveräna. Efter ett sjöslag år 1156 delades Söderöarna i två delar och Hebriderna bildade ett eget rike med Islay som centrum. (Källa:Statens historiska museum, Lars G. Holmblad)Kung Isle of Man och Hebriderna 1079-1095. (Källa: Regentlängd för Isle of Man)Birsay var en gång säte för för Orkneyjarlen. Kyrkan byggdes av jarlen Torfinn den mäktige (död år 1065) efter sin återkomst från en pilgrimsresa till Rom. Han styrde ett rike som omfattade niojarldömen i Skottland, Hebriderna, Isle of Man samt även stora delar av Irland. Efter hans död rasade väldet samman, Isle of Man och Hebriderna blev egna stater. (Källa: Nordisk Vikingaguide 1995,Lars G. Holmblad)Källor
1) Tom Björnstad, Norge (webbplats)
2) Stewart Baldwin, England (webbplats)