Lennart Erikssons anor

Salomon Sjulsson

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Sjul Olofsson 1570

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Märit Nilsdotter 1610 Ingeborg Salomonsdotter

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1600 Yttersel, Anundsjö
Död 1656-07-01 Cunnewitz, Lausitz, Tyskland

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Märit Nilsdotter Partner eller fru Anundsjö 1610 1658
Barn
Ingeborg Salomonsdotter Dotter Västerfannbyn, Anundsjö Västerfannbyn, Anundsjö 1707-02-10
Föräldrar
Sjul Olofsson Far Yttersel, Anundsjö 1570 Livland 1603
Barnbarn
Anders Nilsson Barnbarn Västerfannbyn, Anundsjö 1705-01-20 Anundsjö 1777-03-14
Barnbarns barn
Jon Andersson Barnbarns barn Västerfannbyn, Anundsjö 1736-11-29 Varpsjö, Åsele 1794
Barnbarns barnbarn
Märta (Märet) Jonsdotter Barnbarns barnbarn Norrmesunda, Anundsjö 1787-10-05 Granön, Tåsjö, Jämtland 1867-11-02
Barnbarns barnbarns barn
Lisa Johanna Larsdotter Barnbarns barnbarns barn Harrsjöhöjden, Risbäck, Västernorrland 1818-10-13 Långsele 1890
Barnbarns barnbarns barnbarn
Anna Fredrika Andersdotter Barnbarns barnbarns barnbarn Storbäck, Risbäck, Västernorrland 1852-11-12 Månsberget, Västernorrland, Västernorrland, Sverige 1927-05-27
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Erik Alexander Olofsson Barnbarns barnbarns barnbarns barn Dorotea, Västernorrland, Sverige 1876-06-29 Dorotea, Västernorrland, Sverige 1907-12-14
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Enar Nikolaus Olofsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Dorotea, Västerbotten, Sverige 1905-09-10 Arvidsjaur, Västernorrland, Sverige 1980-08-03
Vera Elisabet Olofsson Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) Dorotea, Västernorrland, Sverige 1907-07-07 Kristinehamn 1996-01-28
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Tyra Wivi-Anne Eriksson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Stensele, Västerbotten 1931-11-23

Anteckningar

Enligt en annan anteckning ska han ha dött i Cuntzitz, Leutzitz, Polen. Sådana namn finns inte. Vad jag kunnat hitta är området Lausitz i Tyskland/Polen och orten Cunnewitz som ligger i detta område och i nuvarande Tyskland. /Lennart
IX:411 mm ff mm fm f
Salmon Sjulsson. Rustmästare under major Lars Päderssons kompani. Född omkring
1600 Anundsjö (Y) 52). Bosatt Västerfannbyn 3:1, Anundsjö. Död 1656-07 Leutzitz, Polen
12). Far: X:821 Sjul Olofsson. Mor: X:822 Märeta Olofsdotter. Salmon Sjulsson blev ca
56 år.
Knekt under kapten Lars Perssons kompani 1629-1634. Korpral 1634-1641.
Rustmästare 1641-1644 under major Lars Perssons (samma som ovan) kompani.
Fänrik 1645, Vid ett kompani från Kalix 1646-1656. Deltog i 30-åriga kriget i Preussen.
Torde ha mönstrat i Marienburg 1629. Det året drabbades Lars Perssons kompani av
svåra förluster, inte beroende på direkta krigshandlingar utan på sjukdomar och andra
umbäranden. I februari 1630 återstod endast 2 av kompaniets 27 gemena (meniga)
soldater från Anundsjö, Salmon Sjulsson från Bredbyn och Olof Olsson från Kubbe.
Kompaniet mönstrades på nytt i Arnäs i juli 1630 och där ingick bl.a. dessa två
överlevande knektar. Kompaniet kom att få vara i kvar i hemlandet till september 1634,
då de förflyttades till Pommern via Preussen. Under denna tid föddes oäkta sonen Sjul
samma år som Gustav 11 Adolf stupade. År 1643 ingår Salmon i ett nyuppsatt kompani
som furir. Kompaniet deltog i erövringen av Jämtland 1644, som dock åter förlorades till
norrmännen. Var Salmon tjänstgjorde från 1644 till krigsslutet 1648 är oklart. Klart är
dock att han var en av de mycket få soldater från Anundsjö som överlevde 20 år av
30-åriga kriget. Från oktober 1648 till juli 1655 fick Sverige uppleva den första
fredsperioden på 50 år. I juli 1655 inleddes krig på nytt. Nu av Karl X Gustav mot Polen.
Den enda uppgift om Salmon Sjulsson från detta krig är att han dog Leutzitz 1656.
Källa: Anundsjö, släkter och gårdar.
Bonde mellan 1633 och 1643 i Bredbyn 3, Anundsjö (Y). [1] Knekt mm. mellan 1629 och 1643 i Bredbyn, Anundsjö (Y). [2] Bonde mellan 1643 och 1656 i Västerfannbyn 3:1, Anundsjö (Y). [3] Knekt mm. mellan 1643 och 1656 i Västerfannbyn, Anundsjö (Y). [4] Död 1656 i Leutzitz, Polen.

Knekt under kapten Lars Perssons kompani 1629-1634. Korpral 1634-1641. Rustmästare 1641-1644 under major Lars Perssons (samma som ovan) kompani. Fänrik 1645, Vid ett kompani från Kalix 1646-1656. Deltog i 30-åriga kriget i Preussen. Torde ha mönstrat i Marienburg 1629. Det året drabbades Lars Perssons kompani av svåra förluster, inte beroende på direkta krigshandlingar utan på sjukdomar och andra umbäranden. I februari 1630 återstod endast 2 av kompaniets 27 gemena (meniga) soldater från Anundsjö, Salmon Sjulsson från Bredbyn och Olof Olsson från Kubbe. Kompaniet mönstrades på nytt i Arnäs i juli 1630 och där ingick bl.a. dessa två överlevande knektar. Kompaniet kom att få vara i kvar i hemlandet till september 1634, då de förflyttades till Pommern via Preussen. Under denna tid föddes oäkta sonen Sjul samma år som Gustav 11 Adolf stupade. År 1643 ingår Salmon i ett nyuppsatt kompani som furir. Kompaniet deltog i erövringen av Jämtland 1644, som dock åter förlorades till norrmännen. Var Salmon tjänstgjorde från 1644 till krigsslutet 1648 är oklart. Klart är dock att han var en av de mycket få soldater från Anundsjö som överlevde 20 år av 30-åriga kriget. Från oktober 1648 till juli 1655 fick Sverige uppleva den första fredsperioden på 50 år. I juli 1655 inleddes krig på nytt. Nu av Karl X Gustav mot Polen. Den enda uppgift om Salmon Sjulsson från detta krig är att han dog Leutzitz 1656. Källa: Anundsjö, släkter och gårdar

''**********************************************************

hem.passagen.se/mariatobbe/start.html

Rustmästare under major Lars Päderssons kompani -1644, fältväbel under d:o 1644 (till Jämtland 1644), fänrik 1645, vid ett kompani från Kalix 1646-56, död i Leutzitz 1656
Källa: Anundsjöboken

Bonde från 1643 till 1656 i Västerfanbyn 3:1, Anundsjö
Knekt mellan 1629 och 1634 i Anundsjö
Kopral mellan 1634 och 1641 i Anundsjö
Rustmästare mellan 1641 och 1643 i Anundsjö
Bonde från 1633 till 1643 i Bredbyn 3, Anundsjö

född senast 1611

Utomäktenskaplig förbindelse med Kerstin Olofsdotter Piga i Bredbyn

Salomons barn utom äktenskapet med pigan i Bredbyn, Kerstin Olofsdotter
Sjul, f. 1632.

Vesterfanbyn
I Vesterfanbyn fanns 1535 två bönder och 1545 fanns Gulle Mickelsson och Per Nilsson. År 1590 var det 3 hemman, 1620 fanns Anna Änkan, Kristina Änkan och Luci Änkan. Det fanns ingen man i byn. Bland kända män kan nämnas Fenrik Salomon Sjulsson, som var med i striderna i Livland 1625, sedan i Ostpresussen, sedan i hela 30-åriga kriget, där han blev Fänrik. 1656 hade han hemmanet nr 3, som han sedermera överlämnade till svärsonen Nils Jonsson, f. 1627, d. 1718. Kyrkoherde Olov Zach. Anzenius, f. 1616, d. 1700, hade hem nr 2 1691-1700. Byn hade 1867 5 bönder och 1 backstugusittare. Byn har 1968 63 innevånare