Lennart Erikssons anor

Gudröd "Don" Reginaldsson

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Reginald III Gudrödsson 1165 nn of Kintyre 1160

Partners

Partner Födelsedatum Barn
NN of Galloway 1180 Harald II Gudrödsson

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1186
Död 1237

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
NN of Galloway Partner eller fru Galloway, Skottland 1180
Barn
Harald II Gudrödsson Son 1210 1287
Föräldrar
nn of Kintyre Mor 1160
Reginald III Gudrödsson Far 1165 1229
Barnbarn
Torleif Haraldsson Barnbarn 1228 1290
Barnbarns barn
Hallsten Torleifsson Barnbarns barn Isle of Man 1272 1345
Barnbarns barnbarn
Nils Hallstensson Barnbarns barnbarn Norge 1300 Frösön 1350
Barnbarns barnbarns barn
Peder Nilsson Skanke Barnbarns barnbarns barn Mjälle, Frösön 1330 Hov, Hackås, Jämtland, Sverige 1420
Barnbarns barnbarns barnbarn
Joen Pedersson Skanke Barnbarns barnbarns barnbarn 1344 1411
Karl (Carolus) Pedersson (Petri) Barnbarns barnbarns barnbarn 1360 1430
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Sigurd Jonsson Barnbarns barnbarns barnbarns barn Alsen 1380 Klocksåsen 1477
Örjan Karlsson Skancke Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1403 1477
Jöns Karlsson Skanke Barnbarns barnbarns barnbarns barn Hackås 1407 Marieby 1489
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Johan Sigurdsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Klocksåsen 1420 Klocksåsen 1470
Karl Örjansson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1440 1488
Ingrid Jönsdotter Skanke Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) Marieby 1455 Hackås 1535
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Margareta Johansdotter Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Kloxåsen, Näs, Jämtland 1440 Kloxåsen, Näs, Jämtland 1510
Örjan Karlsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1470 1530
Olof Jönsson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Bjärme, Hackås 1475 Rödön 1540
Far-/morföräldrar
Gudröd IV Olofsson Farfar/morfar Isle of Man 1127 1187-11-10
Finola Mac Lochlainn Farmor/mormor Ulster, Irland, Irland 1150 Isle of Man 1180
Gammelfar-/morföräldrar
Olof I Gudrödsson Gammelfar-/morfar Isle of Man 1080 1153-06-29
Afreca of Galloway Gammelfar-/mormor Galloway 1099 Isle of Man 1130
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Gudröd II Haraldsson Gammel-gammelfar-/morfar 1030 1095
Ragnhild Maria av Norge Gammel-gammelfar-/mormor Norge 1047 Isle of Man 1080
Fergus av Galloway Gammel-gammelfar-/morfar 1070 1161
Elisabet av England Gammel-gammelfar-/mormor 1083 1150
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Harald Grenske Gudrödsson Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 960 1010
Harald III "Hårdråde" Sigurdsson Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Norge 1015 Stamford Bridge, England 1066
Elisif (Elisabeth) av Kiev Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Kiev, Ukraina 1032 Danmark 1070
Sybilla Corbet Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Alcester, Worwick, England 1065 England 1125
Henrik I av England Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Selby, Yorkshire, England 1068-09-01 Lyons la Foret, Normandie, Frankrike 1135-12-01
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Gudröd II Eiriksson Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 930 999
Sigurd Syr Halvdansson Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 960
Åsta Gudbrandsdotter Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 970 1020
Jaroslav I (Den Vise) av Kiev Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 978 1045
Ingegerd (Irina) Olofsdotter Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Husaby, Västergötland 1000 Kiev, Ukraina 1050-02-10
Vilhelm I Erövraren av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Falaise, Normandie, Frankrike 1028-07-09 Rouen, Normandie, Frankrike 1087-09-07
Matilda av Flandern Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Lille, Frankrike 1031 Caen, Normandie, Frankrike 1083-11-02
Robert av Corbet Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Warwick, Alcester 1040
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Eirik "Blodyx" Haraldsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 895 954
Olof Skötkonung Eriksson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Husaby, Västergötland 980 Husaby, Västergötland 1022
Estrid av Mecklenburg Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 985 1032
Robert II den magnifike av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Normandie, Frankrike, Frankrike 1008 Nice, Bithynien, Turkiet 1035-06-22
Adelheid Capet av Frankrike Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1009 Messines 1079-01-08
Herleva av Falaise Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Falaise, Normandie, Frankrike 1012 Conteville, Frankrike 1101
Baldvin V av Flandern Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Arras 1012-08-19 Lille, Frankrike 1067-09-01
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Ogive av Luxemburg Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Rickard II den gode av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1026-08-28
Harald "Hårfager" Halvdansson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 858 940
Erik (Segersäll) Björnsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Uppsala 930 Husaby, Västergötland 994
Sigrid (Storråda) Tostesdotter Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Västergötland 950 Jylland, Danmark 1013
Robert II den fromme av Frankrike Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 0972-03-27 1031-07-20
Baldvin IV av Flandern Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 980 1035-05-30
Judith av Bretagne Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 982 1017
Constance av Arles Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 986 1034-07-25
Farbröder, morbröder, fastrar och mostrar
Olof II "Den Svarte" Gudrödsson Farbror eller morbror Isle of Man 1174 1237-05-21
Gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Olof den Helige Haraldsson Gammel-gammel-gammel-farbror eller morbror 995 Sticklastad, Norway 1030-07-29
Matilda av England Gammel-gammel-gammel-faster eller moster 1102-02-07 Rouen, Frankrike 1167-09-10
Matilda av Normandiet Gammel-gammel-gammel-faster eller moster 1103
Gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Olof den Helige Haraldsson Gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror 995 Sticklastad, Norway 1030-07-29
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Astrid Olofsdotter Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-faster eller -moster
Emund den gamle Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror 1000 1060
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -fastrar, -morbröder och -mostrar
Alice av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-faster eller -moster 1002 1038
Henrik I av Frankrike Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror 1008-05-04 1060-08-04
Kusiner
Magnhild Olofsdotter Kusin Isle of Man 1228 Trondheim, Norge 1300
Avlägsna kusiner
Alix I de Thouars Femmänning (pyssling) 1200 1221
Edvard I Plantagenet Femmänning (pyssling) Westminster Palace, London, England 1239-06-18 Burgh-on-Sands, Northumberland 1307-07-07
Beatrix Plantagenet Femmänning (pyssling) Bourdeaux, Gascogne, Frankrike 1242-06-25 London, England 1275-03-24
Kusins barn
Hallsten Torleifsson Kusins son Isle of Man 1272 1345
Kusins barnbarn
Nils Hallstensson Kusins barnbarn Norge 1300 Frösön 1350
Kusins barnbarns barn
Peder Nilsson Skanke Kusins barnbarns barn Mjälle, Frösön 1330 Hov, Hackås, Jämtland, Sverige 1420
Kusins barnbarns barnbarn
Joen Pedersson Skanke Kusins barnbarnsbarnbarn (son) 1344 1411
Karl (Carolus) Pedersson (Petri) Kusins barnbarnsbarnbarn (son) 1360 1430
Andra anhöriga
Ulfhild av Norge Gammelfar-/morförälders kusin 1020 1070-05-24
Ulfhild av Norge Gammelfar-/morförälders sexmänning 1020 1070-05-24
Ulfhild av Norge Gammelgammelfar-/morförälders sexmänning 1020 1070-05-24
Vilhelm I av Burgund Gammelgammelgammelgammelfar-/morförälders kusin 1020 1087-11-12
Filip I av Frankrike Gammelgammelgammelgammelfar-/morförälders kusin 1052 Melun 1108-07-29
Ludvig VI den tjocke av Frankrike Gammelgammelgammelfar-/morförälders tremänning Paris 1081-12-01 Paris 1137-08-01
Berthe I de Cournouaille Gammelfar-/morförälders kusin 1119 1157
Ludvig VII den unge av Frankrike Gammelgammelfar-/morförälders fyrmänning Paris, Frankrike 1120 Paris, Frankrike 1180
Henrik II av England Gammelfar-/morförälders kusin Le Mans, Frankrike 1133-03-05 Chinon, Frankrike 1189-07-06
Conan IV Penthièvre Far-/morförälders tremänning 1138 1171
Constance de Penthièvre Förälders fyrmänning 1161 1201
Filip II av Frankrike Gammelfar-/morförälders femmänning 1165-08-21 1223-07-14
Johan Plantagenet Far-/morförälders tremänning Beaumont Palace, Oxford 1166-12-24 Newark Castle, Newark-on-Trent, Nottinghamshire, England 1216-10-19
Ludvig VIII Lejonet av Frankrike Far-/morförälders sexmänning 1187-09-05 1226-11-08
Henrik III av England Förälders fyrmänning Winchester Castle, Hampshire, England 1207-10-01 Westminster, London, England 1272-11-16
Jean I de Dreux Fyrmännings son 1217 1286
Arthur II av Dreux Fyrmännings son 1262 1312
Edward II Plantagenet Fyrmännings son Caernarvon Castle, Wales 1284-04-25 Berkeley Castle, Gloucestershire 1327-09-21