Lennart Erikssons anor

Jaroslav I (Den Vise) av Kiev

Persondiagram

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Ingegerd (Irina) Olofsdotter 1000 Elisif (Elisabeth) av Kiev

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 978
Död 1045

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Ingegerd (Irina) Olofsdotter Partner eller fru Husaby, Västergötland 1000 Kiev, Ukraina 1050-02-10
Barn
Elisif (Elisabeth) av Kiev Dotter Kiev, Ukraina 1032 Danmark 1070
Barnbarn
Ragnhild Maria av Norge Barnbarn Norge 1047 Isle of Man 1080
Barnbarns barn
Olof I Gudrödsson Barnbarns barn Isle of Man 1080 1153-06-29
Barnbarns barnbarn
Gudröd IV Olofsson Barnbarns barnbarn Isle of Man 1127 1187-11-10
Barnbarns barnbarns barn
Reginald III Gudrödsson Barnbarns barnbarns barn 1165 1229
Olof II "Den Svarte" Gudrödsson Barnbarns barnbarns barn Isle of Man 1174 1237-05-21
Barnbarns barnbarns barnbarn
Gudröd "Don" Reginaldsson Barnbarns barnbarns barnbarn 1186 1237
Magnhild Olofsdotter Barnbarns barnbarns barnbarn Isle of Man 1228 Trondheim, Norge 1300
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Harald II Gudrödsson Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1210 1287
Hallsten Torleifsson Barnbarns barnbarns barnbarns barn Isle of Man 1272 1345
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Torleif Haraldsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1228 1290
Nils Hallstensson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Norge 1300 Frösön 1350
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Hallsten Torleifsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Isle of Man 1272 1345
Peder Nilsson Skanke Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Mjälle, Frösön 1330 Hov, Hackås, Jämtland, Sverige 1420

Anteckningar

Jaroslav i Novogorod slutar år 1014 att betala tribut till sin far Vladimir. År 1015 kallar han till sig varjager och fadern Vladimir dör samma år. Mellan åren 1016 och 1019 är det krig mellanJaroslav och hans bror Svjatopolk; Jaroslav segrar slutligen med hjälp av varjager. År 1019 äktar han Olof Skötkonungs dotter Ingegerd. Jaroslav får år 1024 hjälp av varjaghövdingen Håkon 'den fagra'mot sin bror Mstislav, men besegras. År 1026 blir det fred mellan Jaroslav och Mstislav, riket delas längs Dnepr. Brodern Mstislav dör år 1036 och Jaroslav blir ensam härskare i Rus. Han kristnadestora delar av sitt rike och lät utarbeta Rysslands första lagsamling 'Pravda'. Deres döttrar blev gifta med kungarna Harald 'Hårdråde' av Norge, Andreas I av Ungern och Henrik I av Frankrike. Densistnämnde blev stamfader för alla franska kungar. (Källor: Mats G. Larsson, Kjell Høyer, Norge och Bra Böcker)
Storfyrste. Født ca. 988. Død 20.02.1054 i Vyshorod. Jaroslav var storfyrste av Novgorod og Kiev fra 1019 og enehersker over hele Russland fra 1036.Sønnene til Jaroslav og hans hustru Ingegjerd blestamfedre til ulike grener av den russiske storfyrsteslekten. En av disse ble det første tsarhuset, dette døde ut i 1598. Deres døtre ble gift med kongene Harald Hardråde av Norge, Andreas I avUngarn og Henrik I av Frankrike. Den sistnevnte ble stamfar for alle senere franske konger. Jaroslav 1, 978-1054, storfyrste i Kijev; sønn av Vladimir den store. Ektet Olof Skötkonungs datterIngegerd; deres datter, Ellisiv, ble gift med Harald Hardråde. La under seg en stor del av Russland. Utarbeidet kirkelover og Russlands første lovsamling. (Källa: Kjell Høyer, Norge)Väringar (på ryska varjager) kallades nordiska krigare som under vikingatid och tidig medeltid tog tjänst som legosoldater i den bysantinske kejsarens livvakt. De var samtidigt ungefär 500 tillantalet och ryktbara för tapperhet och trohet mot sin herre. Efter normandernas erövring av England vid 1000-talets mitt ersattes de nordiska soldaterna successivt av anglosaxiska. (Källa: Bra Böcker)Källor
1) Bra Böckers Lexikon
2) Directory of Royal Genealogical Data, Hull, England
3) Vikingar i österled, Mats G Larsson
4) Tom Björnstad, Norge (webbplats)