Lennart Erikssons anor

Olof den Helige Haraldsson

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Harald Grenske Gudrödsson 960 Åsta Gudbrandsdotter 970

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Astrid Olofsdotter Ulfhild av Norge

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 995
Död 1030-07-29 Sticklastad, Norway

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Astrid Olofsdotter Partner eller fru
Bröder och systrar
Harald III "Hårdråde" Sigurdsson Halvbror Norge 1015 Stamford Bridge, England 1066
Gudröd II Haraldsson Halvbror 1030 1095
Barn
Ulfhild av Norge Dotter 1020 1070-05-24
Föräldrar
Harald Grenske Gudrödsson Far 960 1010
Åsta Gudbrandsdotter Mor 970 1020
Far-/morföräldrar
Gudröd II Eiriksson Farfar/morfar 930 999
Gammelfar-/morföräldrar
Eirik "Blodyx" Haraldsson Gammelfar-/morfar 895 954
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Harald "Hårfager" Halvdansson Gammel-gammelfar-/morfar 858 940
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Halvdan "Den Svarte" Gudrödsson Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 820 870
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Gudröd "Veidekonge" Halvdansson Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 775 826
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Halvdan Eysteinsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 735 802
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Eystein Halvdansson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 702 735
Syskonbarn
Ragnhild Maria av Norge Syskons dotter Norge 1047 Isle of Man 1080
Olof I Gudrödsson Syskons son Isle of Man 1080 1153-06-29
Syskons barnbarn
Olof I Gudrödsson Syskons barnbarn Isle of Man 1080 1153-06-29
Gudröd IV Olofsson Syskons barnbarn Isle of Man 1127 1187-11-10
Syskons barnbarns barn
Gudröd IV Olofsson Syskons barnbarns barn Isle of Man 1127 1187-11-10
Reginald III Gudrödsson Syskons barnbarns barn 1165 1229
Olof II "Den Svarte" Gudrödsson Syskons barnbarns barn Isle of Man 1174 1237-05-21
Syskons barnbarns barnbarn
Reginald III Gudrödsson Syskons barnbarns barnbarn 1165 1229
Olof II "Den Svarte" Gudrödsson Syskons barnbarns barnbarn Isle of Man 1174 1237-05-21
Gudröd "Don" Reginaldsson Syskons barnbarns barnbarn 1186 1237
Magnhild Olofsdotter Syskons barnbarns barnbarn Isle of Man 1228 Trondheim, Norge 1300
Syskons barnbarns barnbarns barn
Gudröd "Don" Reginaldsson Syskons barnbarns barnbarns barn 1186 1237
Harald II Gudrödsson Syskons barnbarns barnbarns barn 1210 1287
Magnhild Olofsdotter Syskons barnbarns barnbarns barn Isle of Man 1228 Trondheim, Norge 1300
Hallsten Torleifsson Syskons barnbarns barnbarns barn Isle of Man 1272 1345
Syskons barnbarns barnbarns barnbarn
Harald II Gudrödsson Syskons barnbarns barnbarns barnbarn 1210 1287
Torleif Haraldsson Syskons barnbarns barnbarns barnbarn 1228 1290
Hallsten Torleifsson Syskons barnbarns barnbarns barnbarn Isle of Man 1272 1345
Nils Hallstensson Syskons barnbarns barnbarns barnbarn Norge 1300 Frösön 1350