Lennart Erikssons anor

Örjan Karlsson

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Karl Örjansson 1440 nn Pedersdotter

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Anne Karlsdotter 1480 Peder Örjansson

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1470
Död 1530

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Anne Karlsdotter Partner eller fru 1480 1551
Barn
Peder Örjansson Son Hackås, Jämtland 1510 Hackås, Jämtland 1554
Föräldrar
nn Pedersdotter Mor Hackås
Karl Örjansson Far 1440 1488
Barnbarn
Jens Pedersson Barnbarn Hackås, Jämtland 1540 Hackås, Jämtland 1583
Barnbarns barn
Gjord Persson Skunck Barnbarns barn
Georgius Petri Skunck Barnbarns barn 1540 1583
Per Jönsson Jensson Skunck Barnbarns barn 1575 1647
Barnbarns barnbarn
Karl Göransson Skunck Barnbarns barnbarn 1570 1636
Britta Persdotter Skunck Barnbarns barnbarn 1610 1666
Barnbarns barnbarns barn
Elias Olofsson Oldberg Barnbarns barnbarns barn 1640 1703
Barnbarns barnbarns barnbarn
Anders Oldberg Barnbarns barnbarns barnbarn 1668 1719
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Olov Oldberg Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1703 1761
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Christina Oldberg Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) 1738 1778
Far-/morföräldrar
Örjan Karlsson Skancke Farfar/morfar 1403 1477
Margret Jensdotter Farmor/mormor 1420
Gammelfar-/morföräldrar
Karl (Carolus) Pedersson (Petri) Gammelfar-/morfar 1360 1430
Radgerd Kettilsdotter Gammelfar-/mormor Hackås 1380 Hackås ca 1445
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Peder Nilsson Skanke Gammel-gammelfar-/morfar Mjälle, Frösön 1330 Hov, Hackås, Jämtland, Sverige 1420
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Nils Hallstensson Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Norge 1300 Frösön 1350
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Hallsten Torleifsson Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Isle of Man 1272 1345
Sigrid Håkonsdotter Bolt Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Ringerike, Norge 1281 Egge, Trondheim 1363
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Magnhild Olofsdotter Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Isle of Man 1228 Trondheim, Norge 1300
Torleif Haraldsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1228 1290
Håkon Ogmundsson Bolt Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Viken, Ringerike, Norge 1260 Viken, Ringerike, Norge 1346
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Olof II "Den Svarte" Gudrödsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Isle of Man 1174 1237-05-21
Christina af Ross Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Lövberg, Åsele 1200 Isle of Man 1230
Harald II Gudrödsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1210 1287
Gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Jöns Karlsson Skanke Gammel-farbror eller -morbror Hackås 1407 Marieby 1489
Gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Joen Pedersson Skanke Gammel-gammel-farbror eller morbror 1344 1411
Avlägsna kusiner
Margareta Johansdotter Fyrmänning (brylling) Kloxåsen, Näs, Jämtland 1440 Kloxåsen, Näs, Jämtland 1510
Olof Jönsson Blix Tremänning (syssling) Bjärme, Hackås 1475 Rödön 1540
Andra anhöriga
Sigurd Jonsson Far-/morförälders kusin Alsen 1380 Klocksåsen 1477
Johan Sigurdsson Förälders tremänning Klocksåsen 1420 Klocksåsen 1470
Ingrid Jönsdotter Skanke Förälders kusin Marieby 1455 Hackås 1535
Karl Larsson Fyrmännings son Klocksåsen 1460 Klocksåsen 1538
Måns Olofsson Blix Tremännings son Rödön 1500 Oviken 1564
Mogens Karlsson Blix Fyrmännings barnbarn Klocksåsen, Näs 1502 Undersåker 1570
Erik Mogensen Månsson Blix Tremännings barnbarn Rödön 1540 Oviken 1611
Gertrud Eriksdotter Blix Tremännings barnbarns barn abt 1575
Lauritz Eriksson Blix Tremännings barnbarns barn Oviken, Jamtland, Sweden abt 1575 Refsund, Jamtlands, Sweden abt 1658
Erik Eriksson Blix Tremännings barnbarns barn Oviken, Berg, Jämtland, Sweden 1576 Hammerdal, Jämtland, Sweden 1645
Dorothea Eriksdotter Blix Tremännings barnbarns barn abt 1578
Kristoffer Eriksson Blix Tremännings barnbarns barn Oviken, Jamtland, Sweden abt 1580 Oviken, Jamtland, Sweden abt 1645
Peder Eriksen Tremännings barnbarns barn abt 1580 Lødingen, Nordland, Norway abt 1644
Lars Eriksson Blix Tremännings barnbarns barn Oviken, Jamtland, Sweden abt 1585 Revsund, Jamtland, Sweden abt 1658
Karin Eriksdotter Tremännings barnbarns barn abt 1590
Gjertrud Eriksdatter Tremännings barnbarns barn Trondheim, Sor-Trondelag, Norway abt 1600 abt 1656
Berit Eriksdotter Blix Tremännings barnbarns barn 14 Nov 1600 Bergen, Hordaland, Norway
Peder Eriksson Blix Tremännings barnbarns barn Hammerdal, Jamtland, Sweden 1621 Oksnes prestegard, Oksnes, Nordland, Norway May 1694

Anteckningar

Örjan Karlsson d y på Hov i Hackås skänkte 1529 halva Oldberg till sina kusiners män Anders och Jens Ketilsöner. 1568 finns i "längden för årliga räntan" upptaget ödegodset Ålberga för 4 skattepenningar. På skatteting i Hackås 1583 konstateras att Hov i Hackås av urminnes tid alltid varit sådan som den nu är, och i detta sammanhang nämns en ödegård som heter Oldberg - en klar anknytning alltså till Skuncksläkten. Gården anses ha varit bebodd i varje fall 1623. Några år senare betalar ägaren i skogsskatt 2 ekorrskinn. (Ragnar Strandberg)