Lennart Erikssons anor

Henrik I av England

Persondiagram

Ytterligare namn

Ytterligare namn Namn
Annat namn Beauclerc

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Vilhelm I Erövraren av Normandiet 1028-07-09 Matilda av Flandern 1031

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1068-09-01 Selby, Yorkshire, England
Död 1135-12-01 Lyons la Foret, Normandie, Frankrike 1

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Okänd 13 Partner eller fru
Sybilla Corbet Partner eller fru Alcester, Worwick, England 1065 England 1125
Matilda av Skottland Partner eller fru 1080 1118-05-01
Barn
Elisabet av England Dotter 1083 1150
Matilda av England Dotter 1102-02-07 Rouen, Frankrike 1167-09-10
Matilda av Normandiet Dotter 1103
Föräldrar
Vilhelm I Erövraren av Normandiet Far Falaise, Normandie, Frankrike 1028-07-09 Rouen, Normandie, Frankrike 1087-09-07
Matilda av Flandern Mor Lille, Frankrike 1031 Caen, Normandie, Frankrike 1083-11-02
Barnbarn
Afreca of Galloway Barnbarn Galloway 1099 Isle of Man 1130
Berthe I de Cournouaille Barnbarn 1119 1157
Henrik II av England Barnbarn Le Mans, Frankrike 1133-03-05 Chinon, Frankrike 1189-07-06
Barnbarns barn
Gudröd IV Olofsson Barnbarns barn Isle of Man 1127 1187-11-10
Conan IV Penthièvre Barnbarns barn 1138 1171
Johan Plantagenet Barnbarns barn Beaumont Palace, Oxford 1166-12-24 Newark Castle, Newark-on-Trent, Nottinghamshire, England 1216-10-19
Barnbarns barnbarn
Constance de Penthièvre Barnbarns barnbarn 1161 1201
Reginald III Gudrödsson Barnbarns barnbarn 1165 1229
Olof II "Den Svarte" Gudrödsson Barnbarns barnbarn Isle of Man 1174 1237-05-21
Henrik III av England Barnbarns barnbarn Winchester Castle, Hampshire, England 1207-10-01 Westminster, London, England 1272-11-16
Barnbarns barnbarns barn
Gudröd "Don" Reginaldsson Barnbarns barnbarns barn 1186 1237
Alix I de Thouars Barnbarns barnbarns barn 1200 1221
Magnhild Olofsdotter Barnbarns barnbarns barn Isle of Man 1228 Trondheim, Norge 1300
Edvard I Plantagenet Barnbarns barnbarns barn Westminster Palace, London, England 1239-06-18 Burgh-on-Sands, Northumberland 1307-07-07
Beatrix Plantagenet Barnbarns barnbarns barn Bourdeaux, Gascogne, Frankrike 1242-06-25 London, England 1275-03-24
Barnbarns barnbarns barnbarn
Harald II Gudrödsson Barnbarns barnbarns barnbarn 1210 1287
Jean I de Dreux Barnbarns barnbarns barnbarn 1217 1286
Arthur II av Dreux Barnbarns barnbarns barnbarn 1262 1312
Hallsten Torleifsson Barnbarns barnbarns barnbarn Isle of Man 1272 1345
Edward II Plantagenet Barnbarns barnbarns barnbarn Caernarvon Castle, Wales 1284-04-25 Berkeley Castle, Gloucestershire 1327-09-21
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Torleif Haraldsson Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1228 1290
Jean de Dreux Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1240 1305
Guy VII de Dreux Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1287 1331
Nils Hallstensson Barnbarns barnbarns barnbarns barn Norge 1300 Frösön 1350
Edward III Plantagenet Barnbarns barnbarns barnbarns barn Windsor Castle, England 1312-11-13 Sheen Palace, Surrey 1377-06-21
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Arthur II av Dreux Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1262 1312
Hallsten Torleifsson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Isle of Man 1272 1345
Jeanne (I) de Dreux Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) 1319 1384
Peder Nilsson Skanke Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Mjälle, Frösön 1330 Hov, Hackås, Jämtland, Sverige 1420
Lionel Plantagenet Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Antwerpen, Brabant 1338-11-29 Alba, Piedmonte, Italien 1368-10-17
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Guy VII de Dreux Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1287 1331
Nils Hallstensson Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Norge 1300 Frösön 1350
Jean (I) de Châtillon Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1340 1404
Joen Pedersson Skanke Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1344 1411
Philippa Plantagenet Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Eltham Palace, Kent 1355-08-16 1378-01-05
Karl (Carolus) Pedersson (Petri) Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1360 1430
Far-/morföräldrar
Robert II den magnifike av Normandiet Farfar/morfar Normandie, Frankrike, Frankrike 1008 Nice, Bithynien, Turkiet 1035-06-22
Adelheid Capet av Frankrike Farmor/mormor 1009 Messines 1079-01-08
Herleva av Falaise Farmor/mormor Falaise, Normandie, Frankrike 1012 Conteville, Frankrike 1101
Baldvin V av Flandern Farfar/morfar Arras 1012-08-19 Lille, Frankrike 1067-09-01
Gammelfar-/morföräldrar
Ogive av Luxemburg Gammelfar-/mormor
Rickard II den gode av Normandiet Gammelfar-/morfar 1026-08-28
Robert II den fromme av Frankrike Gammelfar-/morfar 0972-03-27 1031-07-20
Baldvin IV av Flandern Gammelfar-/morfar 980 1035-05-30
Judith av Bretagne Gammelfar-/mormor 982 1017
Constance av Arles Gammelfar-/mormor 986 1034-07-25
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Rickard I the Fearless av Normandiet Gammel-gammelfar-/morfar 933 966
Gunnor av Normandiet Gammel-gammelfar-/mormor 936 1031
Rozala av Italien Gammel-gammelfar-/mormor 937 1003
Hugo Capet Gammel-gammelfar-/morfar Paris, Frankrike 940 0996-10-24
Adelheid av Akvitanien Gammel-gammelfar-/mormor 945 1004
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Geirlaug av Normandiet Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Orne, Basse-Normandie, Frankrike 0897-10-14 Nevers, Nievre, Bourgogne, Frankrike 0962-10-14
Hugo den Store av Frankrike Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 898 0956-06-16
Bergengar II av Italien Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 900 Bamberg, Tyskland 966-08-04
Vilhelm I Långsvärd av Normandiet Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 900 942
Hedvig av Sachsen Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 910 0965-05-10
Sprota av Senlis Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Frankrike 911 945
Willa av Toscana Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Arlès 912 Bamberg, Tyskland 970
Vilhelm III av Akvitanien Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Poitiers, Vienne, Poitou-Charentes, Frankrike 0915-04-03 Poitiers, Vienne, Poitou-Charentes, Frankrike 0963-04-03
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Adalbert I av Ivrea Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 924-10-08
Adèle Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Gisela av Friuli Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Poppa av Bayeux Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Hubert I av Senlis Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 850 900
Gånge-Rolf av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 855 Rouen 932
Robert I av Frankrike Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 865 0923-06-15
Ebalus Manzer av Akvitanien Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 870 935
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Ermengard Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 935
Ragnvald Eysteinsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 892
Pepin II av Peronne Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 817 840
Ragnhild Hrolfsdotter Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 822
Ranulf II av Akvitanien Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 850 0890-08-05
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Astrid Ragnvaldsdotter Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Maer, Nord-Tröndelag, Norge
Bilichild av Maine Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Eystein Glumra Ivarsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Maer, Nord-Tröndelag, Norge
Bernhard av Italien Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 797 818
Kunigunda Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 797 St. Amrosius, Mailand 0818-08-17
Ranulf I av Akvitanien Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 820 866
Gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Alice av Normandiet Gammel-faster eller moster 1002 1038
Henrik I av Frankrike Gammel-farbror eller -morbror 1008-05-04 1060-08-04
Gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Vilhelm IV Fierebras av Akvitanien Gammel-gammel-gammel-farbror eller morbror 937 0994-02-03
Gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Geirlaug av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammel-faster eller -moster Orne, Basse-Normandie, Frankrike 0897-10-14 Nevers, Nievre, Bourgogne, Frankrike 0962-10-14
Vilhelm I Långsvärd av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror 900 942
Avlägsna kusiner
Ludvig VI den tjocke av Frankrike Sexmänning Paris 1081-12-01 Paris 1137-08-01
Ludvig VI den tjocke av Frankrike Tremänning (syssling) Paris 1081-12-01 Paris 1137-08-01
Andra anhöriga
Rickard II den gode av Normandiet Gammelfar/-morförälders tremänning 1026-08-28
Rickard I the Fearless av Normandiet Gammelfar-/morförälders sexmänning 933 966
Vilhelm IV Fierebras av Akvitanien Gammelfar-/morförälders sexmänning 937 0994-02-03
Adelheid av Akvitanien Gammelgammelfar-/morförälders sexmänning 945 1004
Robert II den fromme av Frankrike Gammelfar/-morförälders tremänning 0972-03-27 1031-07-20
Alice av Normandiet Far-/morförälders fyrmänning 1002 1038
Henrik I av Frankrike Far-/morförälders fyrmänning 1008-05-04 1060-08-04
Robert II den magnifike av Normandiet Far-/morförälders fyrmänning Normandie, Frankrike, Frankrike 1008 Nice, Bithynien, Turkiet 1035-06-22
Adelheid Capet av Frankrike Far-/morförälders fyrmänning 1009 Messines 1079-01-08
Vilhelm I av Burgund Förälders femmänning 1020 1087-11-12
Vilhelm I av Burgund Förälders kusin 1020 1087-11-12
Vilhelm I Erövraren av Normandiet Förälders femmänning Falaise, Normandie, Frankrike 1028-07-09 Rouen, Normandie, Frankrike 1087-09-07
Matilda av Flandern Förälders femmänning Lille, Frankrike 1031 Caen, Normandie, Frankrike 1083-11-02
Filip I av Frankrike Förälders femmänning 1052 Melun 1108-07-29
Filip I av Frankrike Förälders kusin 1052 Melun 1108-07-29
Ludvig VII den unge av Frankrike Tremännings son Paris, Frankrike 1120 Paris, Frankrike 1180
Filip II av Frankrike Tremännings barnbarn 1165-08-21 1223-07-14
Ludvig VIII Lejonet av Frankrike Tremännings barnbarns barn 1187-09-05 1226-11-08