Lennart Erikssons anor

Joen Pedersson Skanke

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Peder Nilsson Skanke 1330 Kristina Halvardsdotter 1325

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Okänd 20 Sigurd Jonsson

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1344
Död 1411 cirka

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Okänd 20 Partner eller fru
Bröder och systrar
Karl (Carolus) Pedersson (Petri) Halvbror 1360 1430
Barn
Sigurd Jonsson Son Alsen 1380 Klocksåsen 1477
Föräldrar
Kristina Halvardsdotter Mor Östnår, Hackås 1325 Mjälle, Frösön 1350
Peder Nilsson Skanke Far Mjälle, Frösön 1330 Hov, Hackås, Jämtland, Sverige 1420
Barnbarn
Johan Sigurdsson Barnbarn Klocksåsen 1420 Klocksåsen 1470
Barnbarns barn
Margareta Johansdotter Barnbarns barn Kloxåsen, Näs, Jämtland 1440 Kloxåsen, Näs, Jämtland 1510
Barnbarns barnbarn
Karl Larsson Barnbarns barnbarn Klocksåsen 1460 Klocksåsen 1538
Barnbarns barnbarns barn
Mogens Karlsson Blix Barnbarns barnbarns barn Klocksåsen, Näs 1502 Undersåker 1570
Barnbarns barnbarns barnbarn
Peder Månsson Blix Barnbarns barnbarns barnbarn Undersåker 1542-05-14 Styrnäs 1632
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Joen Persson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barn Styrnäs 1595-04-24
Mårten Persson Blixencron Barnbarns barnbarns barnbarns barn Styrnäs 1596-08-20 Stockholm 1667-04-28
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Barbro Blix Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) Styrnäs 1630
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Martin Djupaedius Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Grundsunda, Västernorrland 1660 Härnösand 1701
Far-/morföräldrar
Nils Hallstensson Farfar/morfar Norge 1300 Frösön 1350
Halvard Ogmundsson Farfar/morfar 1303 1347
Gammelfar-/morföräldrar
Hallsten Torleifsson Gammelfar-/morfar Isle of Man 1272 1345
Sigrid Håkonsdotter Bolt Gammelfar-/mormor Ringerike, Norge 1281 Egge, Trondheim 1363
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Magnhild Olofsdotter Gammel-gammelfar-/mormor Isle of Man 1228 Trondheim, Norge 1300
Torleif Haraldsson Gammel-gammelfar-/morfar 1228 1290
Håkon Ogmundsson Bolt Gammel-gammelfar-/morfar Viken, Ringerike, Norge 1260 Viken, Ringerike, Norge 1346
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Olof II "Den Svarte" Gudrödsson Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Isle of Man 1174 1237-05-21
Christina af Ross Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Lövberg, Åsele 1200 Isle of Man 1230
Harald II Gudrödsson Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1210 1287
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Gudröd IV Olofsson Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Isle of Man 1127 1187-11-10
Finola Mac Lochlainn Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Ulster, Irland, Irland 1150 Isle of Man 1180
NN of Galloway Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Galloway, Skottland 1180
Gudröd "Don" Reginaldsson Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1186 1237
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Olof I Gudrödsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Isle of Man 1080 1153-06-29
Afreca of Galloway Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Galloway 1099 Isle of Man 1130
nn of Kintyre Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1160
Reginald III Gudrödsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1165 1229
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Gudröd II Haraldsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1030 1095
Ragnhild Maria av Norge Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Norge 1047 Isle of Man 1080
Fergus av Galloway Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1070 1161
Elisabet av England Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1083 1150
Gudröd IV Olofsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Isle of Man 1127 1187-11-10
Finola Mac Lochlainn Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Ulster, Irland, Irland 1150 Isle of Man 1180
Syskonbarn
Örjan Karlsson Skancke Syskons son 1403 1477
Jöns Karlsson Skanke Syskons son Hackås 1407 Marieby 1489
Syskons barnbarn
Karl Örjansson Syskons barnbarn 1440 1488
Ingrid Jönsdotter Skanke Syskons barnbarn Marieby 1455 Hackås 1535
Syskons barnbarns barn
Örjan Karlsson Syskons barnbarns barn 1470 1530
Olof Jönsson Blix Syskons barnbarns barn Bjärme, Hackås 1475 Rödön 1540
Syskons barnbarns barnbarn
Måns Olofsson Blix Syskons barnbarns barnbarn Rödön 1500 Oviken 1564
Peder Örjansson Syskons barnbarns barnbarn Hackås, Jämtland 1510 Hackås, Jämtland 1554
Syskons barnbarns barnbarns barn
Erik Mogensen Månsson Blix Syskons barnbarns barnbarns barn Rödön 1540 Oviken 1611
Jens Pedersson Syskons barnbarns barnbarns barn Hackås, Jämtland 1540 Hackås, Jämtland 1583
Syskons barnbarns barnbarns barnbarn
Gjord Persson Skunck Syskons barnbarns barnbarns barnbarn
Georgius Petri Skunck Syskons barnbarns barnbarns barnbarn 1540 1583
Gertrud Eriksdotter Blix Syskons barnbarns barnbarns barnbarn abt 1575
Lauritz Eriksson Blix Syskons barnbarns barnbarns barnbarn Oviken, Jamtland, Sweden abt 1575 Refsund, Jamtlands, Sweden abt 1658
Per Jönsson Jensson Skunck Syskons barnbarns barnbarns barnbarn 1575 1647
Erik Eriksson Blix Syskons barnbarns barnbarns barnbarn Oviken, Berg, Jämtland, Sweden 1576 Hammerdal, Jämtland, Sweden 1645
Dorothea Eriksdotter Blix Syskons barnbarns barnbarns barnbarn abt 1578
Kristoffer Eriksson Blix Syskons barnbarns barnbarns barnbarn Oviken, Jamtland, Sweden abt 1580 Oviken, Jamtland, Sweden abt 1645
Peder Eriksen Syskons barnbarns barnbarns barnbarn abt 1580 Lødingen, Nordland, Norway abt 1644
Lars Eriksson Blix Syskons barnbarns barnbarns barnbarn Oviken, Jamtland, Sweden abt 1585 Revsund, Jamtland, Sweden abt 1658
Karin Eriksdotter Syskons barnbarns barnbarns barnbarn abt 1590
Gjertrud Eriksdatter Syskons barnbarns barnbarns barnbarn Trondheim, Sor-Trondelag, Norway abt 1600 abt 1656
Berit Eriksdotter Blix Syskons barnbarns barnbarns barnbarn 14 Nov 1600 Bergen, Hordaland, Norway
Peder Eriksson Blix Syskons barnbarns barnbarns barnbarn Hammerdal, Jamtland, Sweden 1621 Oksnes prestegard, Oksnes, Nordland, Norway May 1694
Gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Reginald III Gudrödsson Gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror 1165 1229
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -fastrar, -morbröder och -mostrar
Olof II "Den Svarte" Gudrödsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror Isle of Man 1174 1237-05-21
Avlägsna kusiner
Nils Hallstensson Sexmänning Norge 1300 Frösön 1350
Andra anhöriga
Gudröd "Don" Reginaldsson Gammelfar-/morförälders sexmänning 1186 1237
Harald II Gudrödsson Gammelfar/-morförälders tremänning 1210 1287
Magnhild Olofsdotter Gammelgammelgammelgammelfar-/morförälders kusin Isle of Man 1228 Trondheim, Norge 1300
Torleif Haraldsson Far-/morförälders fyrmänning 1228 1290
Hallsten Torleifsson Gammelgammelgammelfar-/morförälders tremänning Isle of Man 1272 1345
Hallsten Torleifsson Förälders femmänning Isle of Man 1272 1345
Nils Hallstensson Gammelgammelfar-/morförälders fyrmänning Norge 1300 Frösön 1350
Peder Nilsson Skanke Gammelfar-/morförälders femmänning Mjälle, Frösön 1330 Hov, Hackås, Jämtland, Sverige 1420
Karl (Carolus) Pedersson (Petri) Far-/morförälders sexmänning 1360 1430