Lennart Erikssons anor

Karl (Carolus) Pedersson (Petri)

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Peder Nilsson Skanke 1330

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Radgerd Kettilsdotter 1380 Örjan Karlsson Skancke
Jöns Karlsson Skanke

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1360
Död 1430

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Radgerd Kettilsdotter Partner eller fru Hackås 1380 Hackås ca 1445
Bröder och systrar
Joen Pedersson Skanke Halvbror 1344 1411
Barn
Örjan Karlsson Skancke Son 1403 1477
Jöns Karlsson Skanke Son Hackås 1407 Marieby 1489
Föräldrar
Peder Nilsson Skanke Far Mjälle, Frösön 1330 Hov, Hackås, Jämtland, Sverige 1420
Barnbarn
Karl Örjansson Barnbarn 1440 1488
Ingrid Jönsdotter Skanke Barnbarn Marieby 1455 Hackås 1535
Barnbarns barn
Örjan Karlsson Barnbarns barn 1470 1530
Olof Jönsson Blix Barnbarns barn Bjärme, Hackås 1475 Rödön 1540
Barnbarns barnbarn
Måns Olofsson Blix Barnbarns barnbarn Rödön 1500 Oviken 1564
Peder Örjansson Barnbarns barnbarn Hackås, Jämtland 1510 Hackås, Jämtland 1554
Barnbarns barnbarns barn
Erik Mogensen Månsson Blix Barnbarns barnbarns barn Rödön 1540 Oviken 1611
Jens Pedersson Barnbarns barnbarns barn Hackås, Jämtland 1540 Hackås, Jämtland 1583
Barnbarns barnbarns barnbarn
Gjord Persson Skunck Barnbarns barnbarns barnbarn
Georgius Petri Skunck Barnbarns barnbarns barnbarn 1540 1583
Gertrud Eriksdotter Blix Barnbarns barnbarns barnbarn abt 1575
Lauritz Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barnbarn Oviken, Jamtland, Sweden abt 1575 Refsund, Jamtlands, Sweden abt 1658
Per Jönsson Jensson Skunck Barnbarns barnbarns barnbarn 1575 1647
Erik Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barnbarn Oviken, Berg, Jämtland, Sweden 1576 Hammerdal, Jämtland, Sweden 1645
Dorothea Eriksdotter Blix Barnbarns barnbarns barnbarn abt 1578
Kristoffer Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barnbarn Oviken, Jamtland, Sweden abt 1580 Oviken, Jamtland, Sweden abt 1645
Peder Eriksen Barnbarns barnbarns barnbarn abt 1580 Lødingen, Nordland, Norway abt 1644
Lars Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barnbarn Oviken, Jamtland, Sweden abt 1585 Revsund, Jamtland, Sweden abt 1658
Karin Eriksdotter Barnbarns barnbarns barnbarn abt 1590
Gjertrud Eriksdatter Barnbarns barnbarns barnbarn Trondheim, Sor-Trondelag, Norway abt 1600 abt 1656
Berit Eriksdotter Blix Barnbarns barnbarns barnbarn 14 Nov 1600 Bergen, Hordaland, Norway
Peder Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barnbarn Hammerdal, Jamtland, Sweden 1621 Oksnes prestegard, Oksnes, Nordland, Norway May 1694
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Karl Göransson Skunck Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1570 1636
Britta Persdotter Skunck Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1610 1666
Hans Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barn Oviken 1612 Grenås, Hammerdal 1689-02-01
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Cecilia Hansdotter Blix Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter)
Elias Olofsson Oldberg Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1640 1703
Erik Hansson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Grenås, Hammerdal 1646-09-20 Grenås, Hammerdal, Hammerdal, Z, Sverige 1733-08-30
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Anders Oldberg Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1668 1719
Anders Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Grenås, Hammerdal 1688-04-22 Ön, Ström 1751-01-21
Valborg Persdotter Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Grenås, Hammerdal 1691-03-15 Sikås, Hammerdal 1758
Far-/morföräldrar
Nils Hallstensson Farfar/morfar Norge 1300 Frösön 1350
Gammelfar-/morföräldrar
Hallsten Torleifsson Gammelfar-/morfar Isle of Man 1272 1345
Sigrid Håkonsdotter Bolt Gammelfar-/mormor Ringerike, Norge 1281 Egge, Trondheim 1363
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Magnhild Olofsdotter Gammel-gammelfar-/mormor Isle of Man 1228 Trondheim, Norge 1300
Torleif Haraldsson Gammel-gammelfar-/morfar 1228 1290
Håkon Ogmundsson Bolt Gammel-gammelfar-/morfar Viken, Ringerike, Norge 1260 Viken, Ringerike, Norge 1346
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Olof II "Den Svarte" Gudrödsson Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Isle of Man 1174 1237-05-21
Christina af Ross Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Lövberg, Åsele 1200 Isle of Man 1230
Harald II Gudrödsson Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1210 1287
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Gudröd IV Olofsson Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Isle of Man 1127 1187-11-10
Finola Mac Lochlainn Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Ulster, Irland, Irland 1150 Isle of Man 1180
NN of Galloway Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Galloway, Skottland 1180
Gudröd "Don" Reginaldsson Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1186 1237
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Olof I Gudrödsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Isle of Man 1080 1153-06-29
Afreca of Galloway Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Galloway 1099 Isle of Man 1130
nn of Kintyre Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1160
Reginald III Gudrödsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1165 1229
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Gudröd II Haraldsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1030 1095
Ragnhild Maria av Norge Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Norge 1047 Isle of Man 1080
Fergus av Galloway Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1070 1161
Elisabet av England Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1083 1150
Gudröd IV Olofsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Isle of Man 1127 1187-11-10
Finola Mac Lochlainn Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Ulster, Irland, Irland 1150 Isle of Man 1180
Syskonbarn
Sigurd Jonsson Syskons son Alsen 1380 Klocksåsen 1477
Syskons barnbarn
Johan Sigurdsson Syskons barnbarn Klocksåsen 1420 Klocksåsen 1470
Syskons barnbarns barn
Margareta Johansdotter Syskons barnbarns barn Kloxåsen, Näs, Jämtland 1440 Kloxåsen, Näs, Jämtland 1510
Syskons barnbarns barnbarn
Karl Larsson Syskons barnbarns barnbarn Klocksåsen 1460 Klocksåsen 1538
Syskons barnbarns barnbarns barn
Mogens Karlsson Blix Syskons barnbarns barnbarns barn Klocksåsen, Näs 1502 Undersåker 1570
Syskons barnbarns barnbarns barnbarn
Peder Månsson Blix Syskons barnbarns barnbarns barnbarn Undersåker 1542-05-14 Styrnäs 1632
Gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Reginald III Gudrödsson Gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror 1165 1229
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -fastrar, -morbröder och -mostrar
Olof II "Den Svarte" Gudrödsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror Isle of Man 1174 1237-05-21
Avlägsna kusiner
Nils Hallstensson Sexmänning Norge 1300 Frösön 1350
Andra anhöriga
Gudröd "Don" Reginaldsson Gammelfar-/morförälders sexmänning 1186 1237
Harald II Gudrödsson Gammelfar/-morförälders tremänning 1210 1287
Magnhild Olofsdotter Gammelgammelgammelgammelfar-/morförälders kusin Isle of Man 1228 Trondheim, Norge 1300
Torleif Haraldsson Far-/morförälders fyrmänning 1228 1290
Hallsten Torleifsson Gammelgammelgammelfar-/morförälders tremänning Isle of Man 1272 1345
Hallsten Torleifsson Förälders femmänning Isle of Man 1272 1345
Nils Hallstensson Gammelgammelfar-/morförälders fyrmänning Norge 1300 Frösön 1350
Peder Nilsson Skanke Gammelfar-/morförälders femmänning Mjälle, Frösön 1330 Hov, Hackås, Jämtland, Sverige 1420
Joen Pedersson Skanke Far-/morförälders sexmänning 1344 1411

Anteckningar

Riddare och Jordägare i Hov. Född 1360 i Hov, Hackås (Z). Död 1430 15/5 i Hov, Hackås (Z). Ägare av Hov, Hackås från 1394. Köpte gården vid namn Solkastadha av Markus Nifsson och Radgerd Torgotsdotter. Karl Pederssons gravsten, med numera av förslitning osynlig inskription, är insatt i altartavlans baksida i Hackås k:a. (Skuncke) I en skrift säger Festin bl.a.: "Storsjön var den mest befarna stråkvägen, och Hov - offerplatsen och marknadsorten - var allmänt besökt. Här gick också vikingarnas och pilgrimmernas färd mellan Bottenhavet och Nidaros fram, efter vilken väg Heliga Birgitta säges ha färdats på sin resa till Olaf den Heliges grav. I Hackås rastade hon i Skånkegården i Hov". Vem ägde i så fall gården då, och hette den verkligen Skånkegården på Birgittas tid ? (PW) Birgitta, den heliga 1303-73, dotter till Upplandslagmannen och riddaren Birger Persson till Finsta och Ingeborg Bengtsdotter av Folkungaätten. Vid 13 års ålder bortgiftes Birgitta med den 18-årige riddaren, senare lagmannen och riksrådet, Ulf Gudmarsson till Ulvåsa, med vilken hon fick åtta barn. Efter makens död 1344 bröt hennes visionära begåvning fram med full kraft, och hon upplevde kallelsen att vara Kristi "brud och språkrör". Under detta skede av Birgittas utveckling övade hennes biktfar, kaniken i Linköping magister Mattias (d 1350), stort inflytande på henne. Birgitta begav sig 1349 till Rom för att utverka påvens tillstånd att grunda en klosterstiftelse. Detta tillstånd gavs först 1370 av påven Urban V, som medgav att två konvent inrättades i Vadstena, det ena för män, det andra för kvinnor, men Birgittas klosterregel skulle endast få användas vid sidan av Augustinus'. Påven Urban VI stadfäste regeln 1378. Efter en vallfärd till det heliga landet avled Birgitta i Rom 1373, och hennes kvarlevor fördes till Vadstena av dottern Katarina Ulfsdotter. Birgitta kanoniserades 1391. Hennes uppenbarelser utgavs på latin 1492; en svensk översättning från 1300-talet utkom 1857-84 och en modern översättning 1957-59. Birgittas uppenbarelser är med sin mäktiga poetiska inspiration ett av storverken i svensk litteratur. Birgittinorden, (Helige) Frälsarens orden (förk O Ss S) omfattade under sin blomstringstid upp till 79 kloster. Huvudklostret i Vadstena ägde bestånd 1384-1595. Klostren var ursprungligen dubbelkloster med gemensam kyrka men skilda bostadshus för munkar och nunnor. Ännu existerande birgittinkloster är enbart nunnekloster. (FOCUS 98)