Lennart Erikssons anor

Kristina Halvardsdotter

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Halvard Ogmundsson 1303

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Peder Nilsson Skanke 1330 Joen Pedersson Skanke

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1325 Östnår, Hackås
Död 1350 Mjälle, Frösön

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Peder Nilsson Skanke Partner eller man Mjälle, Frösön 1330 Hov, Hackås, Jämtland, Sverige 1420
Barn
Joen Pedersson Skanke Son 1344 1411
Föräldrar
Halvard Ogmundsson Far 1303 1347
Barnbarn
Sigurd Jonsson Barnbarn Alsen 1380 Klocksåsen 1477
Barnbarns barn
Johan Sigurdsson Barnbarns barn Klocksåsen 1420 Klocksåsen 1470
Barnbarns barnbarn
Margareta Johansdotter Barnbarns barnbarn Kloxåsen, Näs, Jämtland 1440 Kloxåsen, Näs, Jämtland 1510
Barnbarns barnbarns barn
Karl Larsson Barnbarns barnbarns barn Klocksåsen 1460 Klocksåsen 1538
Barnbarns barnbarns barnbarn
Mogens Karlsson Blix Barnbarns barnbarns barnbarn Klocksåsen, Näs 1502 Undersåker 1570
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Peder Månsson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barn Undersåker 1542-05-14 Styrnäs 1632
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Joen Persson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Styrnäs 1595-04-24
Mårten Persson Blixencron Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Styrnäs 1596-08-20 Stockholm 1667-04-28
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Barbro Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Styrnäs 1630

Anteckningar

Riddarhustru. Född omkring 1300 i Östnor, Hackås (Z). Död omkring 1350 i Mjälle, Frösö (Z). Dotter till lagmannen Halvard Agmundsson, känd 1303-1347 eller Halvard Karlsson, känd 1319 enligt Robelin1995-Skanckeboken sid 385. (Espell)
Kristina ägde halva yttergården Firir Berghi på Frösön, men tvingades, på grund av maken Nils dråp, att 1345 inköpa andra halvan av sin bror, hirdmannen Olaf i Vestanåkern och leverera Yttergården isin helhet till kronan. Vi möter också Nils och Kristina 1348 där de klagar över att Jon Parter i Fäste tagit för sig att hugga timmer och husvirke i Östnårs och Våle hagar, samt lagt en boskapstigöver hennes mark och slagit tre av hennes myrängar sju år i rad. Jon som var död 1348 hade enligt vittne erkänt på sin sotesäng dessa övergrepp och sagt sig när väl kom till hälsa igen fara hem tillmaken Nils och förlikas med honom. När saken kom upp på hösten 1348 var Nils bortrest från bygden, men Kristina hade fullmakt och vann vid denna stämma. (Källa: Skanke ätten, Roger de Robelin)Våle i Hackås ägdes 1348 av Nils Hallstenssons hustru och före 1427 av ättlingen Karl Jörsson i Hov, Hackås, enligt en nyligen av J. Liedgren återfunnen rättshandling. (Källa: Jämten 1969, C.R.Carlsson)