Lennart Erikssons anor

Peder Nilsson Skanke

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Nils Hallstensson 1300

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 1330 Mjälle, Frösön
Död 1420 Hov, Hackås, Jämtland, Sverige

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Kristina Halvardsdotter Partner eller fru Östnår, Hackås 1325 Mjälle, Frösön 1350
Barn
Joen Pedersson Skanke Son 1344 1411
Karl (Carolus) Pedersson (Petri) Son 1360 1430
Föräldrar
Nils Hallstensson Far Norge 1300 Frösön 1350
Barnbarn
Sigurd Jonsson Barnbarn Alsen 1380 Klocksåsen 1477
Örjan Karlsson Skancke Barnbarn 1403 1477
Jöns Karlsson Skanke Barnbarn Hackås 1407 Marieby 1489
Barnbarns barn
Johan Sigurdsson Barnbarns barn Klocksåsen 1420 Klocksåsen 1470
Karl Örjansson Barnbarns barn 1440 1488
Ingrid Jönsdotter Skanke Barnbarns barn Marieby 1455 Hackås 1535
Barnbarns barnbarn
Margareta Johansdotter Barnbarns barnbarn Kloxåsen, Näs, Jämtland 1440 Kloxåsen, Näs, Jämtland 1510
Örjan Karlsson Barnbarns barnbarn 1470 1530
Olof Jönsson Blix Barnbarns barnbarn Bjärme, Hackås 1475 Rödön 1540
Barnbarns barnbarns barn
Karl Larsson Barnbarns barnbarns barn Klocksåsen 1460 Klocksåsen 1538
Måns Olofsson Blix Barnbarns barnbarns barn Rödön 1500 Oviken 1564
Peder Örjansson Barnbarns barnbarns barn Hackås, Jämtland 1510 Hackås, Jämtland 1554
Barnbarns barnbarns barnbarn
Mogens Karlsson Blix Barnbarns barnbarns barnbarn Klocksåsen, Näs 1502 Undersåker 1570
Erik Mogensen Månsson Blix Barnbarns barnbarns barnbarn Rödön 1540 Oviken 1611
Jens Pedersson Barnbarns barnbarns barnbarn Hackås, Jämtland 1540 Hackås, Jämtland 1583
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Gjord Persson Skunck Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Georgius Petri Skunck Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1540 1583
Peder Månsson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barn Undersåker 1542-05-14 Styrnäs 1632
Gertrud Eriksdotter Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barn abt 1575
Lauritz Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barn Oviken, Jamtland, Sweden abt 1575 Refsund, Jamtlands, Sweden abt 1658
Per Jönsson Jensson Skunck Barnbarns barnbarns barnbarns barn 1575 1647
Erik Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barn Oviken, Berg, Jämtland, Sweden 1576 Hammerdal, Jämtland, Sweden 1645
Dorothea Eriksdotter Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barn abt 1578
Kristoffer Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barn Oviken, Jamtland, Sweden abt 1580 Oviken, Jamtland, Sweden abt 1645
Peder Eriksen Barnbarns barnbarns barnbarns barn abt 1580 Lødingen, Nordland, Norway abt 1644
Lars Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barn Oviken, Jamtland, Sweden abt 1585 Revsund, Jamtland, Sweden abt 1658
Karin Eriksdotter Barnbarns barnbarns barnbarns barn abt 1590
Gjertrud Eriksdatter Barnbarns barnbarns barnbarns barn Trondheim, Sor-Trondelag, Norway abt 1600 abt 1656
Berit Eriksdotter Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barn 14 Nov 1600 Bergen, Hordaland, Norway
Peder Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barn Hammerdal, Jamtland, Sweden 1621 Oksnes prestegard, Oksnes, Nordland, Norway May 1694
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Karl Göransson Skunck Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 1570 1636
Joen Persson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Styrnäs 1595-04-24
Mårten Persson Blixencron Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Styrnäs 1596-08-20 Stockholm 1667-04-28
Britta Persdotter Skunck Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) 1610 1666
Hans Eriksson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn Oviken 1612 Grenås, Hammerdal 1689-02-01
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Cecilia Hansdotter Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Barbro Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Styrnäs 1630
Elias Olofsson Oldberg Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 1640 1703
Erik Hansson Blix Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Grenås, Hammerdal 1646-09-20 Grenås, Hammerdal, Hammerdal, Z, Sverige 1733-08-30
Far-/morföräldrar
Hallsten Torleifsson Farfar/morfar Isle of Man 1272 1345
Sigrid Håkonsdotter Bolt Farmor/mormor Ringerike, Norge 1281 Egge, Trondheim 1363
Gammelfar-/morföräldrar
Magnhild Olofsdotter Gammelfar-/mormor Isle of Man 1228 Trondheim, Norge 1300
Torleif Haraldsson Gammelfar-/morfar 1228 1290
Håkon Ogmundsson Bolt Gammelfar-/morfar Viken, Ringerike, Norge 1260 Viken, Ringerike, Norge 1346
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Olof II "Den Svarte" Gudrödsson Gammel-gammelfar-/morfar Isle of Man 1174 1237-05-21
Christina af Ross Gammel-gammelfar-/mormor Lövberg, Åsele 1200 Isle of Man 1230
Harald II Gudrödsson Gammel-gammelfar-/morfar 1210 1287
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Gudröd IV Olofsson Gammel-gammel-gammelfar-/morfar Isle of Man 1127 1187-11-10
Finola Mac Lochlainn Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Ulster, Irland, Irland 1150 Isle of Man 1180
NN of Galloway Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Galloway, Skottland 1180
Gudröd "Don" Reginaldsson Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1186 1237
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Olof I Gudrödsson Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Isle of Man 1080 1153-06-29
Afreca of Galloway Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Galloway 1099 Isle of Man 1130
nn of Kintyre Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1160
Reginald III Gudrödsson Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1165 1229
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Gudröd II Haraldsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1030 1095
Ragnhild Maria av Norge Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Norge 1047 Isle of Man 1080
Fergus av Galloway Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 1070 1161
Elisabet av England Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 1083 1150
Gudröd IV Olofsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Isle of Man 1127 1187-11-10
Finola Mac Lochlainn Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Ulster, Irland, Irland 1150 Isle of Man 1180
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Harald Grenske Gudrödsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 960 1010
Harald III "Hårdråde" Sigurdsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Norge 1015 Stamford Bridge, England 1066
Elisif (Elisabeth) av Kiev Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Kiev, Ukraina 1032 Danmark 1070
Sybilla Corbet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Alcester, Worwick, England 1065 England 1125
Henrik I av England Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Selby, Yorkshire, England 1068-09-01 Lyons la Foret, Normandie, Frankrike 1135-12-01
Olof I Gudrödsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar Isle of Man 1080 1153-06-29
Afreca of Galloway Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Galloway 1099 Isle of Man 1130
Gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Reginald III Gudrödsson Gammel-gammel-gammel-farbror eller morbror 1165 1229
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -morbröder, -fastrar och -mostrar
Olof II "Den Svarte" Gudrödsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror Isle of Man 1174 1237-05-21
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbröder, -fastrar, -morbröder och -mostrar
Olof den Helige Haraldsson Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-farbror eller -morbror 995 Sticklastad, Norway 1030-07-29
Matilda av England Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-faster eller -moster 1102-02-07 Rouen, Frankrike 1167-09-10
Matilda av Normandiet Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-faster eller -moster 1103
Avlägsna kusiner
Hallsten Torleifsson Femmänning (pyssling) Isle of Man 1272 1345
Andra anhöriga
Ulfhild av Norge Gammelgammelgammelgammelfar-/morförälders kusin 1020 1070-05-24
Berthe I de Cournouaille Gammelgammelgammelgammelfar-/morförälders kusin 1119 1157
Henrik II av England Gammelgammelgammelgammelfar-/morförälders kusin Le Mans, Frankrike 1133-03-05 Chinon, Frankrike 1189-07-06
Conan IV Penthièvre Gammelgammelgammelfar-/morförälders tremänning 1138 1171
Constance de Penthièvre Gammelgammelfar-/morförälders fyrmänning 1161 1201
Johan Plantagenet Gammelgammelgammelfar-/morförälders tremänning Beaumont Palace, Oxford 1166-12-24 Newark Castle, Newark-on-Trent, Nottinghamshire, England 1216-10-19
Gudröd "Don" Reginaldsson Gammelfar-/morförälders kusin 1186 1237
Alix I de Thouars Gammelfar-/morförälders femmänning 1200 1221
Henrik III av England Gammelgammelfar-/morförälders fyrmänning Winchester Castle, Hampshire, England 1207-10-01 Westminster, London, England 1272-11-16
Harald II Gudrödsson Far-/morförälders tremänning 1210 1287
Jean I de Dreux Far-/morförälders sexmänning 1217 1286
Magnhild Olofsdotter Gammelfar-/morförälders sexmänning Isle of Man 1228 Trondheim, Norge 1300
Torleif Haraldsson Förälders fyrmänning 1228 1290
Edvard I Plantagenet Gammelfar-/morförälders femmänning Westminster Palace, London, England 1239-06-18 Burgh-on-Sands, Northumberland 1307-07-07
Beatrix Plantagenet Gammelfar-/morförälders femmänning Bourdeaux, Gascogne, Frankrike 1242-06-25 London, England 1275-03-24
Arthur II av Dreux Far-/morförälders sexmänning 1262 1312
Hallsten Torleifsson Gammelgammelfar-/morförälders tremänning Isle of Man 1272 1345
Edward II Plantagenet Far-/morförälders sexmänning Caernarvon Castle, Wales 1284-04-25 Berkeley Castle, Gloucestershire 1327-09-21
Nils Hallstensson Gammelfar-/morförälders fyrmänning Norge 1300 Frösön 1350
Nils Hallstensson Fyrmännings son Norge 1300 Frösön 1350
Joen Pedersson Skanke Förälders sexmänning 1344 1411
Karl (Carolus) Pedersson (Petri) Förälders sexmänning 1360 1430

Anteckningar

Peder Nilsson Skancke, född cirka år 1325 i Sverige, död efter 1360 i Hov, Hackås, Jämtland, hustru okänd. I antavla för Claus Nissen Riiber är efternamnet Nilsson uppgett som okänt och födelseåretuppgett till cirka år 1330. Peder är den förste säkert registrerade personen i den så kallade Hackåslinjen. Denna linjen lever på manssidan och har utvecklat flera släktlinjer i Norge, vilka togsläktnamnet Skancke med varierande stavningar. Den gren som ännu idag besitter släktgården i Hov, Hackås, har på 1800-talet tagit släktnamnet Hoflin. Ättens senare besittning av jordegendomar iHackås talar för ett eventuellt släktskap med Nils Halsteinsson. Hans hustru Kristina Halvardsdotter ägde år 1348 jord i Våle, Hackås, som en Karl Joensson år 1427 säljer till Olof Fastesson, talar eventuellt för ett släktskap. Historikern Barney Young på Isle of Man antar att Peder Nilsson kan vara en son till Nils Hallsteinsson (kFR. Young, G.V.C., Fra Skanke-slektens historia, Isle of Man1985). Det finns också en annan teori som går ut på att Peder skulle vara identisk med väpnaren Peder Alexandersson till Börön, omtalad år 1371 (DN XXI, 138,139), kung Håkon Magnussons handgångneman. Roger de Robelin antar att ingen av dessa två teorier är troliga. Han tror hellre på ett släktskap med adelsfamiljer i Pommern och Mecklenburg. Forskaren Björn Markhus har valt att stanna vidPeder Nilsson som son till Nils Hallsteinsson, men håller andra möjligheter öppna. Barn efter Peder Nilsson och hans okända hustru var: Johan Pedersson i Sanne född år 1344 och död 1406, ÖndPedersson född år 1360 och Karl Pedersson född år 1360 och gift med Radgerd Ketilsdotter. (Källa: Kjell Høyer, Norge)

Källor
1) http://stenbanken.com