Lennart Erikssons anor

Pippin II den äldre av Heristal

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Ansigise av Austrasien 607 Begga von Heristal 613

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Alpais Sonja av Sachsen Karl Martell

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 635
Död 714

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Alpais Sonja av Sachsen Partner eller fru
Barn
Karl Martell Son 0686-08-23 0741-10-22
Föräldrar
Ansigise av Austrasien Far 607 662
Begga von Heristal Mor Landen, Belgien 613 Frankrike 698
Barnbarn
Pippin den lille Barnbarn 0768-09-24
Barnbarns barn
Karl den Store Barnbarns barn 742 0814-01-28
Barnbarns barnbarn
Pipin I av Italien Barnbarns barnbarn 773 810
Ludvig den Fromme av Akvitanien Barnbarns barnbarn 778 0840-06-20
Barnbarns barnbarns barn
Kunigunda Barnbarns barnbarns barn 797 St. Amrosius, Mailand 0818-08-17
Rotrude av Akvitanien Barnbarns barnbarns barn 800
Barnbarns barnbarns barnbarn
Pepin II av Peronne Barnbarns barnbarns barnbarn 817 840
Ranulf I av Akvitanien Barnbarns barnbarns barnbarn 820 866
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Hubert I av Senlis Barnbarns barnbarns barnbarns barn 850 900
Ranulf II av Akvitanien Barnbarns barnbarns barnbarns barn 850 0890-08-05
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Ebalus Manzer av Akvitanien Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 870 935
Sprota av Senlis Barnbarnsbarnbarnsbarnbarnsbarnbarn (dotter) Frankrike 911 945
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Vilhelm III av Akvitanien Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Poitiers, Vienne, Poitou-Charentes, Frankrike 0915-04-03 Poitiers, Vienne, Poitou-Charentes, Frankrike 0963-04-03
Rickard I the Fearless av Normandiet Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 933 966
Far-/morföräldrar
Arnold Metz Farfar/morfar Heristal, Liege, Belgien 0582-08-13 Metz, Mosel, Frankrike 0641-08-16
Pepin I den äldre av Austrasien Farfar/morfar 585 639
Dodo av Heristal Farmor/mormor 586
Itta Iduberga av Asti Farmor/mormor Landen, Belgien 592 652
Gammelfar-/morföräldrar
Arnoldus av Metz Gammelfar-/morfar
Boso Bodogiesel av Neustrien Gammelfar-/morfar
Carolman av Landen Gammelfar-/morfar
Chrodoare av Amay Gammelfar-/mormor
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Ausbert av Mosel Gammel-gammelfar-/morfar
Mummolin av Neustrien Gammel-gammelfar-/morfar
Blithilde av Köln Gammel-gammelfar-/mormor Soissons, Picardie, Frankrike 515 Metz, Moselle, Frankrike 580
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Adalbert Gammel-gammel-gammelfar-/morfar
Dotter 2 till Florentin av Genève Gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Munderic Gammel-gammel-gammelfar-/morfar
Okänd 4 Gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Clothar I av Franken Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 497 561
Arégonde av Franken Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Thüringen, Tyskland 504 Abbaye De St Benoit Sur Loire, Loiret, France, Loiret 587-08-13
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Clovis I av Franken Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 466 511
Clotilde av Burgund Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Lyon, Burgund 475 Tours 545
Ferreolus av Rodez Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 485
Florentin av Genève Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 485 513
Artemie av Lyon Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 490
Doda av Reims Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 509
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Okänd 8 Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Basina av Thüringen Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 438 477
Childeric I av Franken Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 440 482
Tonantius Ferreolus av Narbonne Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 450 517
Chloderic I av Franken Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 509
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Okänd 9 Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Sigbert den lame av Franken Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 509
Tonantius Ferreolus Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 405 469
Merovius av Franken Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 415 458
Papianilla Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 415
Vercia av Franken Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Westfalen 419