Lennart Erikssons anor

Ansigise av Austrasien

Persondiagram

Föräldrar

Far Födelsedatum Mor Födelsedatum
Arnold Metz 0582-08-13 Dodo av Heristal 586

Partners

Partner Födelsedatum Barn
Begga von Heristal 613 Pippin II den äldre av Heristal

Personhändelser

Typ av händelse Datum Plats Beskrivning
Födelse 607 cirka
Död 662

Släktskapsrapport

Namn Typ Födelseort Födelsedatum Dödsort Dödsdatum
Partner
Begga von Heristal Partner eller fru Landen, Belgien 613 Frankrike 698
Barn
Pippin II den äldre av Heristal Son 635 714
Föräldrar
Arnold Metz Far Heristal, Liege, Belgien 0582-08-13 Metz, Mosel, Frankrike 0641-08-16
Dodo av Heristal Mor 586
Barnbarn
Karl Martell Barnbarn 0686-08-23 0741-10-22
Barnbarns barn
Pippin den lille Barnbarns barn 0768-09-24
Barnbarns barnbarn
Karl den Store Barnbarns barnbarn 742 0814-01-28
Barnbarns barnbarns barn
Pipin I av Italien Barnbarns barnbarns barn 773 810
Ludvig den Fromme av Akvitanien Barnbarns barnbarns barn 778 0840-06-20
Barnbarns barnbarns barnbarn
Kunigunda Barnbarns barnbarns barnbarn 797 St. Amrosius, Mailand 0818-08-17
Rotrude av Akvitanien Barnbarns barnbarns barnbarn 800
Barnbarns barnbarns barnbarns barn
Pepin II av Peronne Barnbarns barnbarns barnbarns barn 817 840
Ranulf I av Akvitanien Barnbarns barnbarns barnbarns barn 820 866
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn
Hubert I av Senlis Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 850 900
Ranulf II av Akvitanien Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarn 850 0890-08-05
Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn
Ebalus Manzer av Akvitanien Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn 870 935
Sprota av Senlis Barnbarns barnbarns barnbarns barnbarns barn Frankrike 911 945
Far-/morföräldrar
Arnoldus av Metz Farfar/morfar
Boso Bodogiesel av Neustrien Farfar/morfar
Chrodoare av Amay Farmor/mormor
Gammelfar-/morföräldrar
Ausbert av Mosel Gammelfar-/morfar
Mummolin av Neustrien Gammelfar-/morfar
Blithilde av Köln Gammelfar-/mormor Soissons, Picardie, Frankrike 515 Metz, Moselle, Frankrike 580
Gammel-gammelfar-/morföräldrar
Adalbert Gammel-gammelfar-/morfar
Dotter 2 till Florentin av Genève Gammel-gammelfar-/mormor
Munderic Gammel-gammelfar-/morfar
Okänd 4 Gammel-gammelfar-/mormor
Clothar I av Franken Gammel-gammelfar-/morfar 497 561
Arégonde av Franken Gammel-gammelfar-/mormor Thüringen, Tyskland 504 Abbaye De St Benoit Sur Loire, Loiret, France, Loiret 587-08-13
Gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Clovis I av Franken Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 466 511
Clotilde av Burgund Gammel-gammel-gammelfar-/mormor Lyon, Burgund 475 Tours 545
Ferreolus av Rodez Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 485
Florentin av Genève Gammel-gammel-gammelfar-/morfar 485 513
Artemie av Lyon Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 490
Doda av Reims Gammel-gammel-gammelfar-/mormor 509
Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Okänd 8 Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Basina av Thüringen Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 438 477
Childeric I av Franken Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 440 482
Tonantius Ferreolus av Narbonne Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 450 517
Chloderic I av Franken Gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 509
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Okänd 9 Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Sigbert den lame av Franken Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 509
Tonantius Ferreolus Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 405 469
Merovius av Franken Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 415 458
Papianilla Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor 415
Vercia av Franken Gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor Westfalen 419
Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morföräldrar
Okänd 7 Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/mormor
Clodius av Franken Gammel-gammel-gammel-gammel-gammel-gammelfar-/morfar 395 448